Världens mest hållbara byggplats?

Vill du besöka framtidens hållbara byggplats, välkommen till vår toppmoderna fabrik på Haraholmen i Piteå.
– Vi kan säga att vi är världsledande inom industriellt träbyggande, säger Stefan Lindbäck, vd, Lindbäcks Group.

Tänk om man kunde bygga hus som vi bygger bilar? I en kontrollerad och kvalitetssäkrad byggplats som inte utsätts för vare sig väder eller vind. Där vi kan säkerställa kvalité steg för steg i detalj för detalj.
Välkommen till Lindbäcks fabrik på Haraholmen i Piteå. Världens modernaste fabrik för produktion av flerfamiljshus byggda av trä.
Stefan Lindbäck, fjärde generationen Lindbäck, delägare och vd för Lindbäcks Group:
– Innovation är vår tradition. Vi har i 30 år mer eller mindre byggt upp en helt ny byggteknik baserad på trä. När vi så byggde vår nya fabrik på Haraholmen omsatte vi alla de idéer vi samlat i en hypermodern fabrikslösning. Fabriken är organiserad med flöde i fokus – det betyder att vi har tillsammans med leverantörer utvecklat en fabrik som är synkroniserad.
Fabriken är redan i dag på väg att bli en ”bucket list experience” för byggbranschen. Internationella besök och ministrar. Nyfikenheten på hur ny teknik möjliggjort smarta lösningar är stor.
– En vän sa lite skämtsamt att vi var ”byggbranschens Tesla” och det är inte helt fel. Vi utmanar det traditionella byggandet på mer än ett sätt. Ibland möter vi hinder i upphandlingar och detaljplaner som tyvärr är skrivna för traditionellt byggande med stål och betong. Där måste vi bli bättre på att kommunicera ut hur kunderna kan köpa hållbart byggande på ett bättre sätt, för de flesta vill trots allt bygga hållbart, konstaterar Stefan Lindbäck.

HÅLLBARA FAKTA OM LINDBÄCKS FABRIK PÅ HARAHOLMEN, PITEÅ:

  • Egna solceller täcker 35 % av elbehovet, resten täcks av grön el från vattenkraft.
  • Fabriken värms av fjärrvärme i form av återvunnen överskottsvärme från närliggande talldieselfabrik.
  • Lean-baserad produktion ger en optimerad process med minimerat spill.
  • 90 % av avfallet sorteras.
  • Väderskyddad och torr arbetsmiljö.
  • Närhet till hamn och järnväg möjliggör alternativa transportlösningar.
  • Trygg arbetsmiljö som reducerar tunga lyft och riskfyllda arbetsmoment.
  • 20 % kvinnor, mot branschsnittet på 11 %.
  • En fast arbetsplats med schyssta villkor nära hemmet – familjevänligt för alla medarbetare som slipper resa långt eller veckopendla.
  • Uppförandekoder och hållbarhetskrav gentemot leverantörer i hela leverantörskedjan.