Tetris - Kombohuset med lägst klimatpåverkan

Sverige behöver bygga effektivt, hållbart, prisvärt och samtidigt skapa attraktiva boendemiljöer. Det är därför vi med stolthet presenterar våra Tetrishus som består av en plattform av vackra, ljusa och välplanerade lägenheter, som likt ett Tetrisspel kan kombineras och utformas för att skapa en unik lösning just för ert behov och lokala förutsättningar.

Om konceptet

Tetris trähus

Året 2017 släppte bygg- och fastighetssektorn ut ca 12 miljoner ton växthusgaser i Sverige, vilket motsvarar 19 % av Sveriges totala utsläpp. Men i ett större världsperspektiv är siffran ännu värre, räknar vi in sektorns importerade varor från andra länder orsakar vi totalt ett utsläpp av ca 18 miljoner ton växthusgaser.

 

Därför är vi stolta över att kunna erbjuda Sveriges Allmännytta Tetris, våra trähus som med vårt byggsystem och stommar i trä från den svenska norrländska skogen mer än halverar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme. Nu kan vi tillsammans öka takten på bostadsbyggande och göra det på ett mer hållbart, effektivt och tilltalande sätt.

Lindbäcks styrka har alltid varit att på ett rationellt sätt tillgodose och erbjuda kunderna det de önskar. Därför har vi inte bara skapat ett koncepthus för er i Sveriges Allmännytta, vi har skapat en plattform med möjlighet till hundratals olika lösningar för just era unika förutsättningar.

 

Eftersom vi själva äger fastigheter har vi stor erfarenhet av att äga och förvalta och är därför noga med valet av kända svenska leverantörer till material och inredning. För att trygga leverans och logistik vid byggskedet men också för att underlätta förvaltningen av bostäderna. Vi kan anpassa oss efter era önskningar och finns det behov av källare, vind, souterräng, eller en unik lägenhet, är detta fullt möjligt. Vi har en bred kompetens i vår verksamhet med allt från uppstart och dialog med våra egna arkitekter och projektutvecklare fram till målgång med överlämnande av nyckel.

 

 

Med Tetris Lamellhus och punkthus erbjuder vi er ett urval av olika lägenheter som kan byggas ihop till olika former. På så sätt kan vi tillsammans anpassa husens utformning till olika tomter och era specifika önskemål gällande gestaltning, men också till den lägenhetsfördelning ni vill ha.

 

Arkitektens ord – Henric Munde

”Vi har ingen bestämd gestaltning, det är det som gör det så vackert! Genom att låsa gestaltningen av fasader, proportioner och entréer, kan man naturligtvis få ett vackert hus, men passar den in på platsen? Visar den respekt till sin omgivning? Underlättar det i samtalen med stadsbyggnadskontoret? Tack vare våra öppna gestaltningsval blir vårt hus vackert och självklart på din tomt utan att vi exakt vet hur det kommer se ut.

 

Vårt fokus har varit på lägenheterna, hemmet! Skapa ljusa, effektiva lägenheter med god förvaring.

 

Oavsett om hemmet är 35kvm eller 75kvm har vi skapat så kallade ”fria ytor” som inte automatiskt låser möbleringsmöjligheterna. Det här är hem där den boende själv ska kunna forma sitt hem. Eftersom lägenheterna ska kunna växa för att anpassa oss till olika tomter har vi noga studerat vart och hur de kan växa för att vara kompatibelt med byggsystemet samtidigt som hemmets kvalitéer växer.

 

En annan viktig fokuspunkt för oss arkitekter har varit entréerna. Entrén är otroligt viktig för ett flerbostadshus – det är första intrycket för dig och dina gäster, det är här man medvetet eller undermedvetet bedömer om huset känns tryggt, välbyggt och välkomnande. Det är också i entrén man möter sina grannar, byter vänligheter, funderingar och uppmaningar. Det är viktigt att dessa små vardagliga möten har en skådespelsplats. Det behöver inte vara mycket, men ändå vara den där lilla ytan som gör att man inte står i vägen, eller skärmtaket som gör att ordet blir en mening. Vi har några alternativ man får välja mellan där samtliga har en hög arkitektonisk gestaltning och möjliggör mötet. Det är ert val!”

 

Om husen

Tetrishus ska glittra!

 

Sverige behöver bygga effektivt, hållbart, prisvärt och samtidigt skapa attraktiva boendemiljöer. Det är därför vi med stolthet presenterar våra Tetrishus som består av en plattform av vackra, ljusa och välplanerade lägenheter, som likt ett Tetrisspel kan kombineras och utformas för att skapa en unik lösning just för ert behov och lokala förutsättningar.

 

I båda våra anbudstävlingshus jobbar vi med sockelmotivet för att bryta upp husets totala volym. Träfasaden vittnar om husets stomme av furu från svenska skogar och representerar det hållbara. Skivfasaden har en rörelse i indelningen och förstärks ytterligare genom olika glanstal som får fasaden att leva. 

 

Genom att nyttja byggrätten, bygger vi efter era behov och med olika gestaltningsuttryck bygger vi tillsammans i trä. Tetris – anpassat och hållbart för generationer framåt!

Titta på anbuden i sin helhet

RITNINGAR LAMELL

RITNINGAR PUNKTHUS

Kontaktuppgifter

Hanna Ivansson

Regionansvarig affärsutvecklare Mälardalen

072-514 18 62

 

Ida Snäll

Affärschef

070-525 88 30