Bygg hållbart till fast pris

Vi bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä, en byggprocess med hög kontroll gällande säkerhet, kvalitet, leverans och projektets ekonomi hela vägen. Därför kan vi lova våra kunder och beställare fast pris. En stor fördel för våra kunder som kan känna en trygghet i sitt investeringsbeslut trots ett instabilt marknadsläge.

Bostadsmarknaden har i många fall pausat sina nybyggnadsprojekt trots att efterfrågan efter bostäder fortfarande är hög. Inte minst i norra Sverige där man behöver fler bostäder för att kunna ta emot den inflyttning som behövs för de stora industrisatsningarna så som H2 Green Steel och Northvolt.

Vi på Lindbäcks vill bidra till bostadsbyggandet och göra vad vi kan för att stötta investerare och beställare i deras beslut, oavsett om de ska bygga i norr eller söder. Med vårt byggsystem som ger oss kontroll över hela projektet vågar vi därför säga att vi kan bygga till fast pris. Det enda som innebär en viss osäkerhet för oss är inköpskostnaderna och därför förutsätter fast pris en ganska snabb process mellan kontrakt och uppstart av bygget.

Lindbäcks har alltid jobbat med svenska leverantörer på en svensk marknad. Så även om vi är beredd att ge ett fast pris innebär det inte att vi kommer att gå ner i kvalitet i vår produkt. Även i oroliga tider är det viktigt att komma ihåg att bostäderna ska hålla över tid.
Erbjudandet om fast pris gäller därmed vår ordinarie produktkvalitet med samma fördelaktiga hållbarhet och med samma möjligheter för kunden att påverka gestaltning och bostadslösning.

Att bygga industriellt i trä är framtidens hållbara byggmetod och vi har under snart 100 år utvecklat vår byggprocess genom innovation och kvalitetssäkring. Att bygga med oss innebär att ni som kund får en byggprocess och ett hus med lägre klimatpåverkan, upp till 70 % lägre om man inkluderar kolsänkan. Tyréns har utrett klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä och i rapporten konstaterar de att träbyggnaderna som undersökts har en kolinbindning som motsvarar 75 till 86 procent av den totala klimatpåverkan från material och byggskedet. Med rätt val av leverantörer och rätt materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong kan man reducera ytterligare 30 procent och med det till och med närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus.

Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Dessutom binder trä naturligt kol genom att fotosyntesen tar upp koldioxid från luften när trädet växer. Väljer man att använda träet till långlivade produkter som till exempel byggnader, blir byggnaderna naturliga kolsänkor. Livslängden på en träbyggnad och ett träd är ungefär samma – 80 år. Eftersom det växer upp nya träd där våra en gång fälldes, fortsätter skogen att ta upp koldioxid och växa – i ett evigt kretslopp.