Innovativ lösning för entreprenörsboenden bidrar till hållbar stadsutveckling

Varför Växla? Entreprenörsboenden är lite av ett problem i dag. Inte sällan byggs det container-kvarter med en dålig boendemiljö som inte integreras i samhället eller skapar trivsel eller trygghet. Inte sällan skapas en boendemiljö som är socialt ohållbar. Dessutom är lösningen kortsiktig och ekonomiskt tveksam.

Om konceptet

Växla

Växla erbjuder!

 

Växla erbjuder en nytänkande lösning som i ett och samma projekt möjliggör attraktiva entreprenörsboenden som enkelt kan integreras i redan befintlig stad, som ger dig flexibiliteten att helt eller delvis växla över till permanenta bostäder på bara några månader.

Investeringen är dessutom klimatsmart, Lindbäcks hus byggs med trästomme som mer än halverar koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt byggande.

Vill du prioritera hållbarhet så är Växla inte enbart ekologiskt hållbart, etableringen och investeringen är långsiktig, vi nyttjar behovet av entreprenörsboenden för att i nästa steg redan ha etablerat permanenta bostäder. Konceptet erbjuder alltså en lönsam lösning på båda behoven och är därmed ekonomiskt hållbar. Dessutom resulterar en kortare byggtid i minskade finansieringskostnader.

Att fastigheten erbjuder en attraktiv boendemiljö redan som entreprenörsboende gör lösningen alltså även socialt hållbar.

 

 

Om husen

Växla

Växla i korthet – så funkar det!

 • Attraktiva hus och boendemiljöer
  • 6 månader att uppföra som entreprenörsboende
  • 144 entreprenörsbostäder blir 55 lägenheter
  • 16 kvm entreprenörsboende blir 35-65kvm ettor, tvåor och treor
  • 3 månader att växla till permanenta lägenheter
  • Bostadsrätter, hyresrätter eller studentboendehotell
  • Stegvis omställning och instegsboende

 

Vill du veta mer om Växla och vårt flexibla erbjudande, kontakta:

Fredrik Hemborg
Lindbäcks Projektutveckling
Mejl: fredrik.hemborg@lindbacks.se
Telefon: 070-398 41 88