Lindbäcks Eftermarknad

Vi har en väl genomarbetad struktur för Lindbäcks Byggs Eftermarknad, där vi kliver in redan innan projekten är klara för överlämning, närvarar vid slutbesiktningar och driftgenomgångar för att få en så god bild som möjligt om just ert projekt. Redan innan slutbesiktningen har vi vårt första möte med dig som kund ihop med byggledningen, för att ge er all information ni kan behöva.

När slutbesiktning och eventuella besiktningsanmärkningar är slutförda tar vi på Lindbäcks Eftermarknad över ansvaret och kontakten med dig som kund, och så har vi det under hela garantitiden.

Våra servicetekniker som arbetar hos oss kommer från våra byggen och har många års erfarenhet om både byggande och Lindbäcks byggsystem vilket gör dem rutinerade, erfarna, trygga och väl inarbetade mot vår vision:

 

”Vi ska tänka och agera långsiktigt mot visionen att bli kundens förstahandsval för att bygga, bo och leva.”

 

Våra värderingar Kunden i fokus, Respekt & tillit, hållbar framtid och Innovation och drivkraft är den grund vi arbetar ifrån, läs mer här.

Under hela garantitiden är det samma avdelning och kontaktperson som är ansvarig, vi tar hand om allt från enkla frågor till inkomna garantiärenden, till servicebesök och samtliga garantibesiktningar och allt dokumenteras på samma ställe och samma avdelning.

Som kund till Lindbäcks erbjuds ni full insyn i vårt Garantisystem där ni kan följa era ärenden enkelt, se status och kommunikation med både underleverantörer och boende. Ni ser både mail, sms och telefonkontakt och kan följa ärendena från start till slut. Vill man beställa statistik i form av diagram och filer kan vi även erbjuda det.

I många fall kan vi även se över och ev. erbjuda integration av system genom vårt samarbete med Form1!

 

Informationer och dokumentationer

Informationen om er fastighet överlämnas av Byggledningen vid överlämnandet av projektet, i den drift- och underhållspärm finns all information avseende fastigheten och därigenom lätt för er att hitta information vid underhåll.

Vid överlämnandemötet som vi från Eftermarknad håller direkt med förvaltningen får ni all information kring hur vårt arbete fungerar, kontaktpersoner, bra att ha info till era boende och information om vårt arbete med Lindbäcks funktionskontroll – som enda aktören på marknaden som erbjuder detta som standard till alla sina kunder! Vi levererar en genomarbetad tidplan över hur vi tänkt hantera just ert projekt med allt från möten, servicebesök till garantibesiktningar under 5 år. Där får ni även er unika länk där ni kan se samtliga fastigheter Lindbäcks uppfört åt er.