Snabbare inflyttning - bättre ekonomi

Att se ett Lindbäckshus monteras på byggplats är en hisnande upplevelse. På ett fåtal timmar monteras moduler som ett gigantiskt lego. Kortad byggtid garanterar snabb inflyttning.  

Montage av Lindbäckshus

Varje vecka levererar och färdigställer vi cirka 2 000 kvadratmeter nyckel­färdiga bostäder enligt ett bygg­system som vi har utvecklat i samarbete med ledande forskare, och som vi fortfarande strä­var efter att förbättra. Byggsystemet baseras på industriellt producerade volymer och vi använder trä som stommaterial, eftersom det ger oss fördelar under hantering i fabrikerna och underlättar transporter och montering av volym­er på byggarbetsplatsen. Valet av trä gör oss också kostnadseffektiva, och det är ett miljövänligt material som bidrar till en sund boendemiljö och reducerar koldioxidutsläpp.

Lindbäcks produktionssystem är en process i fem steg och här visar vi det fjärde steget i en illustration, dvs hur montage på byggarbetsplatsen går till.