Uppförandekod – Leverantörer

Vi förväntar oss att alla leverantörer som tillhandahåller produkter och/eller tjänster till bolag inom Lindbäcks koncernen ska efterleva innehållet i uppförandekoden. Som anställda anses alla personer som arbetar för leverantören, oavsett om de är direkt anställda, underleverantörer eller anlitats via agentur.

Här kan du ladda ner vår uppförandekod: Uppförandekod leverantörer 

Download our Code of Conduct for suppliers