Om Lindbäcks

Allt började med en byasåg för 94 år sedan, i den lilla byn Kallfors sydväst om Piteå. Idag är Lindbäcks Sveriges ledande företag av industriellt producerade flerbostadshus i trä och även om vi är stolt över vår historia stannar vi sällan upp -

Vi är ett familjeföretag i fjärde generationen från Piteå i Norrbotten och vår vision är att bli kundens förstahandsval när det gäller att bygga, bo och leva. Hjärtat i vår verksamhet är att utveckla och bygga industriellt producerade flerbostadshus i trä från de norrländska skogarna. Med modern teknik utvecklar vi attraktiva bostäder med hög kvalitet snabbt, säkert och kostnadseffektivt direkt på plats – på uppdrag av våra kunder samt hyresrätter och bostadsrätter i egen regi. Vi bygger industriellt med hög anpassning till våra kunders önskemål. Det innebär en stor variation i arkitektur – våra metoder att producera husvolymer är standardiserade men inte arkitekturen.

Vi är en trygg samarbetspartner som värdesätter och prioriterar bra relationer med våra kunder. För oss är det viktigt att hålla vad vi lovar. Just nu är vi i en stark expansionsfas  där vi mer än dubblerat antalet anställda, omsättningen och produktionen och vi ser fram emot att skapa ännu fler attraktiva och sunda boendemiljöer i hela landet, målet är ca 2500 lägenheter per år. Vi har alltid ett långsiktigt förhållningssätt i det vi gör och hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln- från ett ekologiskt och socialt till ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger och utvecklar samhällen där människor ska leva och bo under flera generationer framöver.

Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.

 

Läs vår hållbarhetsredovisning här.