Framåt med forskning och innovation

Sedan starten för över 100 år sedan har innovation och utveckling varit ett av Lindbäcks signum. Vi satsar mycket tid och resurser på forskning och kunskap för att kunna fortsätta skapa sunda, hållbara och attraktiva boenden av god kvalitet.

Vi är stolta över att vara Europas modernaste producent av flerbostadshus. Vår produktionsanläggning är helt självförsörjande på förnybar energi tack vare Sveriges största takmonterade solcellsanläggning samt fjärrvärme från stadens pappersindustrier och vår granne SunPine. Vi använder arbetssättet Lean One Way för att förenkla våra byggprocesser, spara på vår miljö och vara till större nytta för våra kunder.

Vi lanserade under hösten 2019 Lindbäcks Live – en digital tjänst som kommunicerar med bostadsköparna från kontraktsskrivning till inflyttning. Via sin mobiltelefon får våra kunder löpande uppdateringar om byggets status – hela vägen från beställning tills att flyttlasset landar i hallen. De första Lindbäcks Live-utskicken gjordes till kunder som köpt en bostadsrätt i Brf Skogsstjärnan i Vega, Haninge. Tjänsten har inspirerats av bilindustrin.

För oss är det viktigt att vi lever upp till de högt ställda kraven inom samtliga våra verksamhetsområden. Tre procent av vår omsättning årligen går till forskning och innovation för att vidareutveckla våra metoder och arbetssätt – och skapa ännu större nytta för våra kunder. Luleå tekniska universitet är vår naturliga samarbetspartner inom detta område. Tack vare samarbetet har båda parter tagit en Sverigeledande position, något vi är mycket stolta över.

Vi bygger ideér för att vi vet att vi gör skillnad.