Bostäder med oändliga möjligheter

Lindbäcks Bygg har ett ramavtal med SKR (Sveriges kommuner och regioner) där vi format ett attraktivt erbjudande och en unik möjlighet för Sveriges kommuner att snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt köpa nyckelfärdiga flerbostadshus. Inom avtalets ramar erbjuds husen Daggkåpa och Ullvide, antingen i grundutförande eller anpassade efter specifika förutsättningar.

Två hus – oändliga möjligheter

 

Med fokus på attraktiva och trivsamma bostadsmiljöer erbjuder SKR tillsammans med Lindbäcks ramavtalet ”Bostadshus 2016 – Nya Hus”. Ett verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt kunna motarbeta bostadsbristen i Sverige. Genom att avropa avtalet kan kommuner på ett enkelt sätt köpa flexibla, nyckelfärdiga flerbostadshus som produceras på 8–11 månader.

 

Lindbäcks Bygg är stolta över att ha blivit utsedda till den första leverantören i rangordningen för höga hus, med 4–6 våningar. Husen erbjuds i två grundutföranden men är ritade för att enkelt kunna anpassas efter alla förutsättningar och önskemål.

 

Precis som tidigare kommer vi på Lindbäcks att fortsätta bygga våra flerbostadshus med trästomme och utveckla vår innovativa produktionsprocess för en mer hållbar framtid. Dessutom fortsätter vi att ha våra kunder i fokus genom att förbättra och anpassa våra produkter till attraktiva och sunda boenden. På Lindbäcks är vi kända för att vara innovativa, och det stämmer – vi siktar aldrig annat än framåt.

Ramavtalets styrkor

 

Lindbäcks har byggt hus sedan 1924. I dag levererar vi 1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder till kunder i hela Sverige, varje vecka. Oavsett områdets karaktär, utformning och läge kan vi bygga det ni efterfrågar – rationellt, kostnadseffektivt och flexibelt. Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.

Rationellt

 

Vid årsskiftet 2017/2018 invigde vi vår nya toppmoderna produktionsanläggning för flerbostadshus. En anläggning som blir självförsörjande tack vare Sveriges största takmonterade solcellsanläggning och spillvärme från intilliggande industri. Precis som tidigare bygger vi våra hus med trästomme men nu kan vi också öka vår kapacitet av industriellt byggande – vår byggmetod som ger snabba ledtider och minskar tiden på byggarbetsplatsen samtidigt som den också sparar på miljön genom mindre materialspill.

Kostnadseffektivt

 

Att bygga med volymelement ger en hög precision, men också kort tid på byggplatsen – och det minskar kostnaderna. Våra två hus byggs även med stora djup, något som ger mycket boarea per krona och skapar attraktiva boendemöjligheter för alla.

Flexibelt

 

På Lindbäcks bygger vi kundanpassat. Vi har en standardiserad industriell process, men varje projekt är mer eller mindre unikt. Husen går att beställa i grundutförande eller enligt specifika önskemål. Allt från fasadmaterial, entrépartier och balkongfronter till planlösningar och byggnadskropparnas utformning går att anpassa för att matcha omgivningen och smälta in i befintlig stadsmiljö.

Ett avtal, två hus, oändliga möjligheter

 

Våra två hus, Daggkåpa och Ullvide, har i grundutförandet genomgående entré med hiss och är anpassningsbara på många sätt, både vad gäller mått och utseende. För att såväl kunna vara en del i ett nytt samhällsbygge som att passa in i en befintlig stadsmiljö kan de uppföras i olika längder, enskilt eller tillsammans och bilda fridfulla innergårdar trots placering nära gator.

Daggkåpa

 

Har ett lågmält uttryck och passar även i grundutförande väl in i de flesta stadsmiljöer. Huset har en arkitektur som är anpassad för att harmonisera väl med byggnader och uttryck från 1900-talets mitt.

Ullvide

 

Kan även länkas samman över hörn med balkonger. Huset går även att specialanpassa med till exempel olika material, taklösningar och avvikande bottenvåningar för lokaler och garage. Klarar även bullernivåer upp till 65 dBA från gatusidan.

Exempel på hur trapphus kan kombineras och anpassas i mått, samt hur huskroppar kan fogas samman över hörn.

Norrländsk hållbarhet

 

Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger och utvecklar samhällen där människor ska leva och bo under flera generationer framöver. Hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln – från ett ekologiskt och socialt till ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Ekologisk hållbarhet

På Lindbäcks arbetar vi ekologiskt hållbart genom att bland annat bygga en fabrik som är självförsörjande på solenergi och spillvärme. Våra bostäder klassificeras som lägst med Miljöbyggnad Silver och konstrueras med stommar i trä.

Social hållbarhet

Vi arbetar socialt hållbart genom att bland annat bygga bostäder för människor med olika förutsättningar, engagera oss i regionens utveckling, arbeta för en arbetsmiljö med hög säkerhet och ha grundläggande värderingar kring mångfald, jämställdhet, respekt och tillit.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar ekonomiskt hållbart genom vår rationella byggprocess som utgår från Lean-filosofin, genom att bygga bostäder med varierade upplåtelseformer för att matcha olika ekonomiska förutsättningar samt genom att investera i ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet – för att främja utvecklingen av våra processer.