Björkbacken

Om projektet

Björkbackens trygghetsboende och nya restaurang på Tyresö ligger intill Tyresö Centrum och har uppförts i nära anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Trygghetsboendet består av tre separata punkthus som är sammanbyggda i ett plan på gårdens nivå med gemensamma funktioner för de boende.

Ingång sker från Dalgränd och bottenvåningen har butiker mot gatan. Tillsammans med Björkbackens befintliga bebyggelse och den nya restaurangen skapas ett sammanhållet och stadsmässigt kvarter mot gatan och en inramad gård mot parken.

De 74 lägenheterna är byggda som trygghetsboende för seniorer +70 vilket bland annat innebär att samtliga lägenheter har sprinkler i alla rum och spisvakt i köket. Vi har byggt Björkbacken åt vår kund Tyresöbostäder.

Korta fakta

Plats: Stockholm

Byggnadsår: 2000-2001

Lägenhetsantal: 74

Kund: Tyresöbostäder

Projekttyp: Hyresrätt

Boendeform: Hyresrätt

Fler projekt