Lindbäcks redovisar 131 miljoner i vinst

Lindbäcks-koncernen redovisar en vinst på 131 miljoner kronor för 2019, trots att Lindbäcks Bygg har ett negativt resultat.
Under 2020 genomförs en rad kraftfulla åtgärder för att stärka koncernens framtida lönsamhet. – Vi ska stå väl rustade när konjunkturen vänder uppåt, säger Magnus Edin, VD Lindbäcks Bygg.

 

Lindbäcks har gått igenom en stor tillväxtresa. Backar vi till 2014 har omsättningen fram till och med 2019 vuxit till att bli tre gånger så stor. Sett till perioden från 2016 till 2019 har omsättningen fördubblats. 2019 landar omsättningen på hela 1,9 miljarder kronor.
Det är en stor förändring som genomförts på kort tid. Lindbäcks är idag ett stort bolag som arbetar med fler och större projekt än tidigare.

 

Stefan Lindbäck, delägare och VD Lindbäcks Group:
– Vi kan konstatera att vi lider av växtvärk i bolaget. Vi måste rätta till en obalans i hela organisationen och uppnå en bättre effektivitet i produktionen.

– Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder. Vi har genomfört ett varsel där 55 medarbetare fick sluta och vi har rekryterat Magnus Edin som ny VD för Lindbäcks Bygg. Samtidigt har vi en stark grund att utgå från med den helhet vi har byggt upp för Lindbäcks under en längre tid.

2019 landade Lindbäcks Bygg på ett minusresultat efter finansiella poster på 209 miljoner kronor, för 2020 pekar prognosen på minus 30–50 miljoner.

 

Magnus Edin, VD Lindbäcks Bygg:
– Under året har vi rekryterat en ny byggchef i Mälardalen, en ny inköpschef och förstärkt med en affärsområdeschef i norr.
– Vi kan se ett tydligt trendbrott under 2020. En stor resultatförbättring. För 2021 är målet att redovisa en positiv lönsamhet i Lindbäcks Bygg.
– För att klara det har vi i år genomfört kostnadsbesparingar på mer än 60 miljoner kronor på årsbasis. Det arbetet fortsätter för att skapa ett effektivare och lönsamt Lindbäcks Bygg.
– Vi har kunnat genomföra ett antal åtgärder för att stärka likviditeten. Vi har tagit kontroll över ett antal förlusttyngda projekt. Totalt sett har Lindbäcks i dagsläget en bra likviditet och vi har skapat goda förutsättningar för att uppnå lönsamhet 2021 och 2022.
– Lindbäcks Bygg har i grunden en bra affärsmodell. För 2019 är det tre projekt i Norr och ett projekt i Mälardalen som står för cirka 70 procent av förlusten.

 

Orderböckerna är fortsatt välfyllda och företagsledningen ser positivt på framtiden.
– Lindbäcks Bygg står väl positionerat på marknaden. Vårt hållbara industriella byggande i trä är efterfrågat. Vi har fortsatt orderböckerna fyllda för full produktion i tolv månader framåt till augusti 2021. Sedan har vi ett antal ytterligare signerade kontrakt som är inplanerade under hösten 2021. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks, konstaterar Stefan Lindbäck.
– Vi har en bra dialog kring kommande projekt ibland annat Malmfälten där nya bostadsområden byggs och även i de satsningar som sker i Skellefteå med anledning av Northvolt­fabrikens uppstart. Och vi jobbar vidare med flera projekt i Mälardalen, avslutar Magnus Edin.

 

Ladda ner årsredovisningen här

Ladda ner pressmeddelandet här