Lindbäcks bildar nytt bolag för måleriverksamhet

P R E S S M E D D E L A N D E. Lindbäcks Group har bildat ett nytt bolag för måleriverksamhet tillsammans med vår arbetschef för måleri i fabrik och på bygge, David Lidström. David blir delägare och VD för Vana Måleri AB och affärsidén är att erbjuda måleritjänster till Lindbäcks och andra företag.

Lindbäcks är majoritetsägare i det nya bolaget där Stefan Lindbäck sitter som styrelseordförande. Lindbäckskoncernen kommer att vara Vana Måleris huvudsakliga uppdragsgivare.

Bolaget är bildat och nästa steg är att ge målare på Lindbäcks möjlighet att byta arbetsgivare genom att söka erbjudna platser på Vana Måleri. Måleri i egen regi på Lindbäcks kommer att läggas ner helt och därför erbjuds även målarna på byggsidan att följa med i det nya bolaget.

Ladda ner pressmeddelandet här