Lindbäcks Bygg möjliggör för regionens utveckling.

PRESSMEDDELANDE

 

För knappt två år sedan bestämde sig Lindbäcks Bygg för att samlokalisera stora delar av sin produktion till vår Superfabrik på Haraholmen i Piteå. Då det fanns osäkerheter kring bolagets förmåga att nyttja den moderna fabriken i alla produktionssteg samtidigt som det fanns en osäkerhet kring konjunkturen framåt valde ledningen att ha kvar all produktionskapacitet samtidigt som delar fick vila i väntan på bättre beslutsunderlag

 

Sedan dess har bolaget utrett, och upptäckt att Superfabrikens förmågor är större än väntat. Det betyder att processen möter flaskhalsar utanför det industriella systemet långt innan taket nås på fabrikskapaciten. Därför beslutade styrelsen för Lindbäcks Bygg under vintern att utreda möjligheterna att hyra ut de delar av lokalerna som inte generera värde till Lindbäcks under överskådlig tid.

 

I början av juni skrevs kontrakt med Lindab. Lindab kommer att fylla lokalerna med ett 40-tal anställda och genera värde för den norrländska industrins utveckling, något som för regionen är väldigt positivt.

 

För Lindbäcks Bygg betyder det att avveckla den produktionskapacitet som funnits vilande i lokalen och samla de produktionsenheter som bedöms behövas för egen produktion i bolagets kvarvarande lokaler i Öjebyn och på Haraholmen.

 

Nu närmast kommer Lindbäcks, förutom att skapa förutsättningar för Lindab att landa in i Öjebyn på ett bra sätt, också utreda vad som ska göras med den produktionskapacitet som plockas ned. Ett beslut kommer att fattas inom ett år, där alternativen är att sälja, återuppbygga på annan plats själv eller tillsammans med partner.

 

”Sammantaget är det här beslutet och effekterna för regionen positiva, Lindbäcks produktionskapacitet som helhet är fortsatt stor och bolaget kommer att kunna hantera en minst fördubbling av dess tillverkning på Haraholmen innan tillkommande större investeringar behövs. Lindbäcks är idag och kommer fortsatt vara Sveriges största träshusbyggare. Vi är det bolaget som flyttar branschen framåt i vår gemensamma kamp mot klimatpåverkan”, säger David Sundström, VD Lindbäcks Bygg.

 

 

Vänliga hälsningar,

David Sundström, VD