Stefan Lindbäck invald i Byggföretagens styrelse

Stefan Lindbäck, vd för Lindbäcks Group, har valts in i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens styrelse.
– Jag är glad och naturligtvis stolt över att få förtroendet att representera områden som ligger mig nära; hållbart industriellt byggande.

Byggföretagens stämma valde in Stefan Lindbäck som en av två nya i styrelsen, samtidigt som ordföranden Carin Stoeckmann blev omvald. Stefan Lindbäck:
– Vi är verksamma i en bransch som behöver stöpas om till en mer inkluderande miljö med fokus på mångfald och där organisationer långt bort från Sveriges maktcentrum tar plats i tillväxtfrågor. Jag ska göra mitt yttersta för att förvalta, men även utveckla detta förtroende väl.

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse.

Förbundsordföranden Carin Stoeckmann pekade ut Byggföretagens huvudfokus framåt efter att ha blivit omvald:
– Byggföretagen som organisation ska ha fortsatt fokus på medlemsnytta och att skapa attraktiva kollektivavtal och sundare konkurrens, förbättra kompetensförsörjningen och öka säkerheten. Vi ska fortsätta digitalisera branschen och se till att hållbarhetsfrågorna finns med inom alla områden, gärna kopplade till Agenda 2030.

Ladda ner pressmeddelandet här