Skalet på superfabriken på plats och klart med 100 nyrekryteringar

Lindbäcks, PodComp och Form 1 deltar i ett treårigt EU-projekt, Nimble, där syftet är att, tillsammans med andra industrier i Europa, utveckla en gemensam digital plattform som ska effektivisera affärsflödet. – I takt med vår tillväxt där vi bygger en ny fabrik och därmed får större och mer komplexa logistiska utmaningar måste vi också se över hur vi kan effektivisera genom digitalisering, säger Lars Oscarsson, projektledare på Lindbäcks.

Under tre dagar denna vecka genomför deltagare från bland annat Salzburg universitet och Luleå tekniska universitet en konferens och workshop på Lindbäcks i Piteå. – Vårt sätt att arbeta idag används som en av flera konkreta utgångspunkter för att bygga plattformen. Sedan är samarbetet och kunskaps-inhämtningen tillsammans med universiteten och företagen i Nimble bra för vår egen utveckling då det ger oss möjlighet att analysera våra informationsflöden idag, säger Lars.

Planeringen för dagarna innehåller bland annat studiebesök på Lindbäcks fabrik och PodComp i Öjebyn.
FAKTA NIMBLE
NIMBLE: collaboration Network for Industry, Manufacturing, Business and Logistics in Europe will develop the infrastructure for a cloud-based, Industrie 4.0, Internet-of-things-enabled B2B platform. European manufacturing firms should be able to register, publish machine-readable catalogs for products and services, search for suitable supply chain partners, negotiate contracts and supply logistics, and develop private and secure B2B and M2M information exchange channels to optimise business work flows on the platform.

Ladda ner pressmeddelandet här