Peab bygger Lindbäcks nya produktionsanläggning

Två nationellt och lokalt förankrade företag är först ut att teckna avtal för att bygga Lindbäcks nya produktionsanläggning för flerbostadshus. Peab har fått totalentreprenad och Ivab kommer att utföra sprinklerarbeten.
– I Peabs totalentreprenad ingår att utföra schakt och grundläggning, stomme, väggar och tak för fabriksdelen. Det känns bra, vi har stort förtroende för både Peab och Ivab som leverantör, berättar Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg.

Upphandlingen av totalentreprenaden och därefter sprinkler har varit första stegen i uppförandet av Lindbäcks nya produktionsanläggning. Arbetet för Peab påbörjas den 20 april och totalentreprenaden beräknas vara klar vid årsskiftet medan Ivab kommer att installera sprinkler under stora delar av 2017.
– Då har vi sedan ett år på oss att färdigställa innehållet i anläggningen, allt från inredning till vår nya moderna teknik för den industriella byggprocessen, berättar Stefan.

Nästa förfrågan går ut i april och gäller avlopp, eldragningar, golv, isolering mm och till hösten börjar vi bygga kontorsdelen med kontor, personalutrymmen och restaurang.

Ladda ner pressmeddelandet här