Orderboom för Lindbäcks – 200 Mkr på en vecka

Hela fem projekt med totalt 200 lägenheter och en ordersumma på ca 200 Mkr kontrakterades i månadsskiftet juni/juli. Projekten sträcker sig från Tärnaby i norr till Tyresö i söder och tryggar nu en produktion för företaget ända fram till sommaren 2011.

Ladda ner pressmeddelandet här