Nytt avtal säkrar investering i Finland

Lindbäcks är delägare i och har ett samarbetsavtal med ett finskt bolag, Suomen Puukerrostalot Oy (SP Oy). Bolaget planerar att starta upp industriell produktion av flerbostadshus i trä på den finska marknaden och nu har Teppo Laurila, VD på SP Oy, kommit ett stort steg närmare förverkligandet av satsningen. – Vi har tecknat ett avtal med Keva som omfattar produktion av 1000 lägenheter de kommande 3 – 5 åren. Tack vare avtalet kommer den största investeringen av husbyggande i trä i Finland snart att bli verklighet, säger Teppo Laurila.

SP Oy kommer att bygga industriellt producerade flerbostadshus i trä enligt Lindbäcks byggprocess. – Överföringen av vårt know-how kommer att ske vid planeringen, för produktionen och slutligen för byggandet av verkliga projekt, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg.

Satsningen på en fabriks för industriell produktion av flerbostadshus i Finland kräver en investering på tiotals miljoner euro. Investeringen är inte möjlig utan en betydande orderstock. – Vi är tacksamma för det förtroende Keva visat oss och vårt företags know-how. Samarbetsavtalet stärker vår tro på Finlands största investering i träbyggande någonsin och samtidigt i sunda bostäder för flera generationer framöver, säger Teppo Laurila.

Keva är Finlands arbetspensionsförsäkringsbolag i offentliga sektor och äger idag ca 3600 hyresrätter. Genom att bygga koldioxidsnåla bostäder strävar Keva efter att reducera sina ekonomiska risker samtidigt som man gör en konkret klimatgärning.

Ladda ner pressmeddelandet här