Nu bygger vi Europas modernaste produktionsanläggning

Efter åtta månaders markarbete har tidigare markägare Piteå kommun och Piteå Hamn AB nu officiellt överlämnat marken på Haraholmen till Lindbäcks Bygg AB.

– Skönt att markarbetet har gått bra och är klart, nu ser vi fram emot att fortsätta förberedelserna inför byggstart av det som kommer att bli Europas modernaste anläggning för en hållbar produktion av flerbostadshus, en investering på ca 480 miljoner, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg AB. Lokaliseringen för anläggningen på Haraholmen i Piteå valdes bland annat utifrån de logistiska förutsättningarna med närhet till hamn, järnväg och landsväg. Idag finns en iordningställd yta för anläggningen som totalt behöver ca 42500 m2 för fastigheten exklusive parkerings- och transportytor.

– Anläggningen kräver en stor stabil markyta, vilket vi nu känner oss mycket nöjda över att kunna lämna över till Lindbäcks. Deras ambitioner och satsning på en ny produktionsanläggning betyder mycket för länet och Piteå, säger Peter Roslund, kommunalråd Piteå kommun.

Målet med produktionsanläggningen är att tredubbla Lindbäcks produktionskapacitet och säkra fortsatta leveranser till externa kunder och egenregiprojekt till företagets huvudmarknader i norr, Mälardalen och västkusten. En investering på nära en halv miljard kronor och som kommer att skapa ca 150 nya arbetstillfällen.

Bygglov är beviljat och nästa steg i etableringsprocessen är att färdigställa marken för grundläggning och parkeringar. Därefter väntas anbud för grundläggning, stomme, installationer, kontor och restaurang mm.

– Vår målsättning med etableringen är att ta fram den bästa lösningen för respektive område inom produktion, logistik och arbetsmiljö. Hållbarhet ska vara vägledande genomgående i alla beslut, bland annat är det klart att vi kommer att använda fjärrvärme från SunPine för uppvärmning av anläggningen. Vi genomför tester för att utveckla vår produktion och förbättra flödeseffektiviteten och har beslutat om satsningar som till exempel en lunchrestaurang för att få en attraktiv arbetsmiljö, berättar Stefan Lindbäck.

Den fortsatta tidplanen innehåller preliminärt för nästa år; byggstart för grundläggning i maj, stomme i juli och installationer, kontor och restaurang i oktober

Ladda ner pressmeddelandet här