Miljövänligt bränsle i Lindbäcks transporter

Lindbäcks bygg arbetar medvetet med långsiktigt hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Nu ska alla BDX lastbilstransporter av volymer till byggarbetsplatserna köras med fossilfritt miljöbränsle i tanken.

– Det känns väldigt bra att transporterna blir mer miljövänliga, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete på Lindbäcks, säger Markus Holmlund, logistikchef.

Lindbäcks har sedan många år ett bra samarbete med BDX gällande transporter av volymer till byggarbetsplatser. Nu har företagen tillsammans tagit ett beslut att alla lastbilar och fordon kommer att tankas med miljöbränslet HVO, hydrerad vegetabilisk olja. HVO är till 100 procent är baserad på förnybar råvara och framställs av slakteriavfall och rapsolja. Med tanke på den planerade produktionsökningen är miljövänliga transporter en viktig del av hållbarhetsarbetet på Lindbäcks.

– I arbetet med vår nya produktionsanläggning på Haraholmen har vi tagit en del viktiga beslut för att minska klimatpåverkan. Bland annat kommer hela driften av fabriken att ske genom förnybar energi som solpaneler och fjärrvärme. Nu har turen kommit till transporterna och det känns väldigt bra att vi kan inleda ett samarbete med BDX som innebär att vi kan använda miljöbränslet HVO i alla våra transporter och därmed minska koldioxidutsläppen med 90%, säger Markus Holmlund.

BDX möter kundernas efterfrågan av mer miljövänligt bränsle.

– Inom BDX har vi under ett antal år skaffat oss erfarenhet kring olika alternativa drivmedel för att kunna möta våra kunders efterfrågan, men också bidra till att minska utsläpp av bland annat koldioxid. Lindbäcks har varit väldigt tydliga med att hitta transportsätt med så liten miljöpåverkan som möjligt och det känns mycket glädjande att vi kan erbjuda dem en lösning som är hållbar i längden för alla parter, säger David Bladfält, divisionschef Logistik BDX.

FAKTA

Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus:

Budget: 480 mkr

Yta: ca 40 000 kvm inkl. produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm

Kapacitet: 1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år

Arbetstillfällen: 150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer.

Hållbarhet: Hela fabriken försörjs av solenergi på fabrikstaket och fjärrvärme från grannen SunPine AB. Dessutom planeras frakt via fartyg.

Invigning: 19 dec 2017

I drift: januari 2018

Ladda ner pressmeddelandet här