Lindbäcks vinner nytt ramavtal med SABO – för tredje gången.

För tredje gången i ordningen har Lindbäcks tilldelats ett ramavtal med SABO:s medlemsföretag. Denna gång inom ramen för entreprenadtävlingen SABOs Kombohus Plus. Avtalet som delas med två andra aktörer beräknas uppgå till ca 5000 lägenheter och ha ett värde om 6 Mdr kr.

Lindbäcks Bygg vann tillsammans med NCC och Skanska på grund av att de lyckats kombinera flexibla bostadslösningar med ett effektivt byggande. Upphandlingen är ett viktigt steg för att öka landets nyproduktion av hyresrätter till en kostnad som gör att bostadsföretagen får ihop sina kalkyler och kan bygga ännu fler lägenheter med rimliga hyror.

Det nya avtalet stärker Lindbäcks erbjudande Ramavtalet med SABO, i tävlingen Kombohus Plus, är det tredje i ordningen där Lindbäcks utses som en av vinnarna. År 2006 tilldelades Lindbäcks som en av fem entreprenörer ett ramavtal i tävlingen Bygg nytt med trä. Typhuskonceptet som då togs fram, Duo 5, gav Lindbäcks projekt på totalt över 500 lägenheter. 2011 utsågs Lindbäcks igen som en av tre vinnare i tävlingen Kombohus.

– Vi är otroligt glada för att vi får fortsatt förtroende och ser det som ett kvalitetsbevis gällande vårt sätt att projektera och producera. Vi ser fram emot samarbetet med SABO-företagen gällande nyproduktion från 2 till 8 våningar, säger vice VD och marknadschef Wilhelm Risberg.

Fram till idag har Lindbäcks uppfört och kontrakterat ca 200 lägenheter inom det tidigare avtalet Kombohus. Det tredje avtalet, som nu kommer att löpa parallellt, innebär att Lindbäcks de närmsta åren kan erbjuda varje SABO anslutet medlemsföretag möjligheten att bygga flervåningshus mellan 2-8 våningar med full flexibilitet anpassat till de lokala förutsättningarna som ges på respektive ort. På Byggvarlden.se säger SABOs VD Kurt Eliasson: – De allmännyttiga bostadsföretagen är mycket viktiga för Sveriges bostadsförsörjning och med dessa avtal kan vi erbjuda prispressade hus med hög kvalitet.

Ladda ner pressmeddelandet här