Lindbäcks – vinnare av Leanpriset

Lindbäcks har i konkurrens med tre andra starka aktörer vunnit byggbranschens nya utmärkelse – Leanpriset. Priset är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt leanarbete som genomsyrar hela Lindbäcks arbetssätt från organisation till produktion.

Arbetet med lean är en viktig del i Lindbäcks fokus på effektivisering och rationellt byggande. Framgång genom delaktighet och målmedvetenhet Lindbäcks har under lång tid, tillsammans med alla medarbetare, arbetat målmedvetet för att anamma ett leant arbetssätt. Lindbäcks har med hjälp av effektiviserande verktyg och metoder som tidigare har använts inom flera framgångsrika japanska företag lyckats uppnå ett leant arbetssätt.

Lindbäcks har skapat många förbättringar i organisationen och har totalt sett blivit en effektivare och tryggare partner att arbeta med. Lindbäcks arbetar nu vidare med ytterligare leanverktyg som ett led i företagets totala utveckling.
– Det här Leanpriset går rakt till våra medarbetare som en kvittens för att vi är inne på rätt spår i vårt arbete, säger Stefan Lindbäck, fabrikschef på Lindbäcks. Juryns motivering ”Att införa lean i ett företag är en mental omställning och måste få ta tid. Det bygger på ledningens aktiva stöd och beslutsamhet och med full delaktighet från alla medarbetare. Det vinnande förslaget har med stor beslutsamhet och tydligt kundfokus involverat alla att utveckla säkrare och mer förutsägbara processer. Resultatet av detta engagemang är en verksamhet präglad av leantänkande.”

De övriga nominerade var Skanska Byggsystem, Tuve Bygg och Derome samt Moelven Eurowand.

Ladda ner pressmeddelandet här