Lindbäcks vann markanvisningstävling i Luleå

Lindbäcks har i samarbete med Nordmark & Nordmark arkitekter valts av Luleå kommun som vinnare i den markanvisningstävling som utlysts. På området kommer nu Lindbäcks att bygga och sedan upplåta till försäljning upp emot 60 prisvärda bostadsrätter.

– Vi är mycket glada för det förtroende som Luleå kommun har gett oss att ta våra tankar om ett hållbart, attraktivt, naturnära och prisvärt boende vidare tillsammans i en kommande planprocess, säger Mikael Thorgren.

Lindbäcks har tidigare aviserat en större satsning på nya bostäder i egen regi i första hand för hyreslägenheter men även bostadsrätter i Norr- och Västerbotten där Luleå är en av de högst prioriterade städerna.

– Vi på Lindbäcks går nu ifrån att under tjugo års tid ha försett Luleå och universitetet med studentbostäder till att bli en helhetsaktör för staden. Vi kommer att erbjuda båda hyreslägenheter och bostadsrätter där projektet på Martin Ljungs Knabbe (Notviken 4:40) är det första som offentliggörs av flertalet andra som vi planerar för de närmsta åren, säger Wilhelm Risberg VD för Lindbäcks Boende.

Förslaget har tagits fram i en nära samverkan med Nordmark & Nordmark arkitekter.

– Det viktigaste arbetet med förslaget var att hitta ett angreppssätt för att behålla den vackra naturen och behålla tillgängligheten till ”Knabben”. Vi ville ta vara på platsens kvalitéer, både för de som redan bor i området och för de som ska flytta in i framtiden, säger Josefina Nordmark och Ida Vänstedt på Nordmark & Nordmark arkitekter.

Luleå kommuns motivering:

”Lindbäcks byggs och Nordmark & Nordmarks förslag har ett tydligt koncept med hållbarhetsprofil där husen underordnar sig naturen. Byggnadernas flexibla uppbyggnad och disposition skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av förslaget med hänsyn till områdets värden. Förslaget visar att väl gestaltade byggnader anpassade till platsens förutsättningar och prisvärda bostäder kan gå hand i hand.”

Ladda ner pressmeddelandet här