Lindbäcks tecknar nytt avtal med Boden kommun

Bodens kommun och Lindbäcks tar nästa steg mot byggande på tomten nedanför Centralskolan i centrala Boden. Det finns nu ett köpeavtal för tomten som går till beslut i kommunstyrelsen den 13 maj. – Nu påbörjar vi utvecklingen av projektet, men fortfarande återstår en del beslut innan vi kan meddela byggstart, säger Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende.
Bodens kommun har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Lindbäcks för marken nedanför Centralskolan i centrala Boden.

Under måndagen godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet angående köpeavtal för tomten ska föras vidare till kommunstyrelsen för beslut. Nu startar processen med att ta fram en tidplan och beslut rörande hur projektet på tomten vid Centralskolan ska utformas.

– Det är många som vill bo i Boden och efterfrågan på lägenheter är hög. Det är mycket positivt att vårt samarbete med Lindbäcks Boende går framåt eftersom vi måste kunna erbjuda attraktiva bostäder för att kommunen ska växa, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Lindbäcks bygger kundanpassade bostäder och har tidigare genomfört en marknadsundersökning för att ta reda på Bodensarnas önskemål gällande bostäder.

– Vi har frågat blivande boende och intresserade om deras önskemål när det gäller upplåtelseform, lägenhetsstorlekar och andra kvaliteter och resultatet kommer vi nu att ta med inför projektutvecklingen, säger Wilhelm Risberg.

Bodens kommuns vision är att växa till 30 000 invånare till 2025. För att uppnå det behöver 1400 nya bostäder byggas i centrum, enligt det bostadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige

Ladda ner pressmeddelandet här