Lindbäcks tecknar 6-årigt ramavtal med Sveriges Allmännytta

Lindbäcks är en av tre vinnare i Sveriges Allmännyttas upphandling av ett 6-årigt ramavtal för byggnation av flerbostadshus.  – Vi är stolta över att vara det byggbolag som kan visa på lägst klimatpåverkan genom vårt trähusbyggande och är mycket glada över att få fortsätta vårt samarbete med Sveriges Allmännytta, säger Markus Holmlund, VD Lindbäcks Boende.

Det råder bostadsbrist i 74 % av landets kommuner och nu lanserar Sveriges Allmännytta en ny generation s.k. Kombohus. Med dessa vill de visa hur industrialisering och standardisering kan sänka kostnaderna markant och samtidigt öka bostadsbyggandet. Det tidigare Kombohuskonceptet resulterade i tusentals nya bostäder.

– Lindbäcks har genom åren varit en trogen Kombohusleverantör, vilket ger oss stor trygghet i det nya avtalet De visar upp ett fint huskoncept som kan anpassas och fungera till alla våra kommuner från små till stora, tack vare en genomtänkt arkitektur och flexibilitet i materialval. Det är dessutom ett klimatsmart hus, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta,

Sveriges Allmännytta planerar för 25 000 nya bostäder under de 6 år som avtalet sträcker sig, varav hälften Kombohus. Avtalet gäller för punkthus upp till sex våningar och lamellhus upp till fyra våningar och finns nu tillgängligt för avrop för de ca 300 medlemsbolagen runt om i Sverige.

Läs mer på sverigesallmannytta.se eller lindbacks.se.

Ladda ner pressmeddelandet här