Lindbäcks rustar fabriken i Öjebyn för 50 miljoner

Lindbäcks bygger inte bara en helt ny produktionsanläggning på Haraholmen utan investerar dessutom 50 miljoner i den befintliga fabriken i Öjebyn.
–Det finns de som tror att när vi nu bygger en ny fabriksanläggning på Haraholmen kommer vi att lägga ner i Öjebyn men det stämmer alltså inte. Tvärtom. Vi satsar stort även här genom att bygga om och förnya vår utrustning för att få ett effektivare flöde med bättre överblick. säger Peter Eriksson, fabrikschef.

Lindbäcks bygg investerar i fabriken i Öjebyn för att effektivisera och synliggöra flödet. Ombyggnationen och den nya utrustningen innebär att det taktade produktionsflödet i fabriken blir effektivare. Genom att produktionsordningen och flödet blir mer synliggjort blir det enklare för produktionsledningen att planera men också för personalen att följa produktionen.

– Det nya flödet kommer att vara långsiktigt hållbart genom att det ökar takten och säkerställer vår kvalitet. Dessutom stämmer det bättre överens med våra värderingar och principer för produktion än vårt nuvarande arbetssätt, berättar Peter Eriksson.

Arbetsmetoden och sättet att tänka kommer att vara så likt Haraholmen som möjligt för att på så sätt kunna  testa lösningar, arbetssätt och utrustning innan den nya produktionsanläggningen ska igång. –Vi inför bland annat en ny metod för spackling av väggar, golv och tak, en ny hantering och kvalitetssäkring av volymer vid täckning och lastning, samt en bättre logistiklösning för inkommande och utgående gods, säger Peter.

Ladda ner pressmeddelandet här