Lindbäcks och ETTELVA vinner markanvisningstävling i Rosendal

Tillsammans med ETTELVA vinner Lindbäcks markanvisnings-tävlingen för kvarter A i Rosendals tredje etapp. – Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå för området i Rosendal och det är mycket roligt att vi får förtroendet att bygga vårt första projekt i egen regi i Uppsala, säger Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks boende.

Det vinnande konceptet Sämja är inspirerat av skogen och speglar sig både arkitektoniskt och i vardagslivet för de boende. Visionen är att skapa en inkluderande plats där unika individer med olika förutsättningar skapar en gemenskap som grundar sig i trygghet, stolthet över sitt hem och innovativa lösningar som främjar både en hållbar livsstil och kamratskap.

– Både kvarterens utformning och planlösningarna är nydanande. Därför är det särskilt roligt att just det här förslaget har vunnit, säger Anita Hansson, handläggande arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

Uppsala expanderar snabbt. Rosendal är en helt ny stadsdel i närhet till Uppsala centrum som nu växer fram. Området ska innehålla en blandning av funktioner med bostäder, handel, service, universitetsknuten verksamhet och närhet till grönområden. Stadsdelen beräknas inrymma ca 5 000 lägenheter när den är färdigställd. Ett ledord för utvecklingen av Rosendal är mångfald och stadsdelen ska präglas av småskalighet och kreativitet.

– Att få vara med och bygga framtidens stad i trä tillsammans med Lindbäcks är fantastiskt inspirerande, säger Johan Roos, ansvarig för Bostad på ETTELVA Arkitekter.

Ladda ner pressmeddelandet här