Lindbäcks och Cederfors bygger 200 nya bostäder i Boden

PRESSMEDDELANDE

Lindbäcks och bostadsutvecklaren Cederfors från Göteborg inleder ett nytt partnerskap för utveckling av ca 200 bostäder på Tjärnbacken i Bodens Kommun

 

Lindbäcks och Cederfors har tecknat ett samarbetsavtal för utvecklingen av Tjärnbacken, ett attraktivt bostadsområde beläget intill Bodån centralt i Bodens kommun. Projektet som omfattar cirka 200 nya bostäder med varierande upplåtelseformer, kommer stärka Bodens attraktivitet som bostadsort och bidra till Bodens långsiktiga utveckling. Partnerskapet markerar en viktig milstolpe för bostadsutvecklingen i norra Sverige och visar på engagemanget för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Regionen präglas av en ny tillväxtresa pådriven av industriinvesteringar i både Boden och Luleå. Sammantaget genereras tusentals nya jobb i regionen och därför är ett ökat bostadsbyggande ett stort fokus de kommande åren.

Tjärnbacken blir ett område med en mångfald av bostadstyper, inklusive radhus, mindre fyrbostadshus och högre flerbostadshus. Med detaljplaneringen påbörjad av Bodens kommun och efter att ha samlat in synpunkter från allmänheten och myndigheter, ser vi fram emot att presentera ett komplett projekt för säljstart så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Fredrik Hemborg, VD för Lindbäcks projektutveckling, delar sin vision för området: ”Vi vill skapa ett hållbart boende i ett grannskap som välkomnar både gamla och nya bodensare. Tack vare vårt innovativa byggsystem med trästomme så kan vi mer än halvera koldioxidutsläppen, vilket gör projektet klimatsmart. Den naturnära omgivningen intill Bodån och närheten till centrum kommer skapa en fantastisk miljö, Vi är mycket glada över samarbetet med Cederfors och att de vill vara med och bidra till ökat bostadsbyggande i norra Sverige.

Cederfors, med säte i Göteborg, är en framåtriktad aktör inom bostadsutveckling i västra Sverige. Genom samarbetet med Lindbäcks har de funnit en stark partner för att expandera till norra Sverige. Lars Bonander, VD för Cederfors, kommenterar samarbetet: ”Vi är mycket imponerade av Lindbäcks och deras kvalitet och kompetens att leverera prisvärda bostäder med fokus på hållbarhet. Vårt koncept Bo-Staden™ kompletterar varandra perfekt och vi ser fram emot att tillsammans forma framtidens boendemiljöer som bygger på variation i både arkitektur, bostadstyper och prissegement. ”

Platsen vid Tjärnbacken i Boden har potential att bli ett av stadens mest attraktiva områden tack vare den nya utvecklingen av bostäder med de grönskande stråken längs Bodån.

För mer information, kontakta:

Lindbäcks Projektutveckling
Fredrik Hemborg
fredrik.hemborg@lindbacks.se
070-398 41 88

Cederfors Utveckling AB
Lars Bonander
lars.bonander@cederfors.se
0733759073