Lindbäcks investerar 23 mkr i produktionslinje för golv och tak

Lindbäcks har nu tecknat avtal med Randek AB för leverans av två nya produktionslinjer. Den ena för att tillverka golvbjälklag och den andra för att tillverka innertak.

– Randek kunde garantera flexibiliteten samtidigt som vi nu kommer att kunna tillverka dubbelt så mycket på samma tid vilket är viktigt eftersom målet är att tredubbla vår produktion, säger Ola Magnusson, projektledare.

I Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen är kravet att tillverka en färdig bostadsvolym var 30de minut. I befintlig fabrik i Öjebyn ligger kravet att tillverka en bostadsvolym på 60 minuter. – Det har varit en stor utmaning att utveckla linjer som klarar denna takt. Eftersom våra tak och golvblock har olika storlek och form beroende på projekt var det viktigast för oss att kunna behålla den flexibiliteten för att fortsätta vara attraktiv på marknaden. Valet av Randek som leverantör av linjerna gjordes för att de kunde tillhandahålla den mest kundanpassade lösningen på maskinutrustning, berättar Ola Magnusson.

På taklinjen kommer fysiskt tunga arbetsmoment att automatiseras. Skruvning och bearbetning kommer att göras automatiskt för att minska den fysiska belastningen och hinna med flödet. – I och med skruvautomatiseringen har vi dessutom kunna plockat bort allt lim från våra tak vilket går i linje med vår värdering om en hållbar framtid, säger Ola.

På golvlinjen är det manuella grundkonceptet från befintlig fabrik kvar men med ökat antal arbetsstationer.    – Eftersom arbetet här är mycket varierat har vi valt att inte automatisera flödet. Däremot har vi försökt få till bättre lösningar för operatörerna när det gäller de tunga arbetsmomenten. Spikpistoler behöver inte lyftas utan sitter fast på vagnar i arbetsbänken. Vi behöver inte längre knuffa elementet, transporten av elementen mellan stationerna är motordriven. Vi har även en mer automatisk riktning av regelverket innan skivmontage, säger Ola.

Produktionsflödet kommer att förses med material från två håll vilket gör att det skapas ett bättre flöde på arbetsstationen som gör att arbetet kan bedrivas mer parallellt och minska väntetider.

Arbetsgruppen på Lindbäcks har gjort ett mycket bra jobb med att ta fram layouten,vår tekniska specifikation och de kommersiella villkoren. – Jag vill verkligen framhålla arbetsgruppens insatser. Utan erfarenheten av befintlig anläggning kombinerat med nytänkande hade vi aldrig kunnat få till en så bra upphandling. Nu ser vi fram emot att gå in i nästa fas med Randek och börja projektera och bygga dessa fina produktionslinjer, säger Ola.

Randek och Lindbäcks har under lång tid samarbetat runt maskininvesteringar. – Randek och Lindbäcks är övertygade om att nästa generations elementlinje kommer att bestå av att operatören och maskinen står på en fast position och att väggen rör sig framåt kontinuerligt. Detta skulle göra att vi får mindre rörelse på arbetet som skapar värde och att arbetsstationerna kan vara närmare varandra. Arbeta effektivare på en mindre lokalyta. Vi kommer ha ett fortsatt samarbete runt tekniken. Nästa gång vi gör en investering i en elementlinje hoppas vi att denna teknik är färdigutvecklad och kan användas. Vi stöttar Randek att ta med sig av det vi lärde oss i projektet och utveckla tekniken även åt andra kunder säger Ola Magnusson.

FAKTA

Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus:

Budget:480 mkr

Yta:ca 40 000 kvm inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm

Kapacitet:1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år

Arbetstillfällen:150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Från och med årsskiftet har vi fram till idag rekryterat 103 personer varav ca 24 % kvinnor (mål 50 % kvinnor).

Hållbarhet:hela fabriken försörjs med fjärrvärme från grannen SunPine AB och solenergi på fabrikstaket. Dessutom planeras det för frakt via fartyg.

Invigning:19 dec 2017

I drift:januari 2018

Ladda ner pressmeddelandet här