Lindbäcks installerar maskin som minskar tunga lyft

Lindbäcks har upphandlat en maskin för att såga och fräsa skivmaterial i den nya fabriken på Haraholmen. HOMAG står som leverantör via sin svenska återförsäljare, Thomas Frick AB i Vellinge.
– Utrustningen kommer att möjliggöra sekvensleverans av bearbetat skivmaterial till tak- och golvtillverkningen, säger Lars Wallgren, logistikchef på Lindbäcks.

Skivmaterial, i form av plywood, gips och spånskivor kommer att bearbetas och packas skräddarsytt till golv- respektive takstationen. Varje paket, de skivor som ett golv eller tak innehåller, kommer efter att de bearbetats i maskinen levereras i den sekvens som produktion tänkt använda dem. All plywood till vägglinjen kommer att sågas för att minimera spill och kittningen kommer att ske i en annan station.

Över fyra hundra skivor kommer att behöva bearbetas varje skift, vilket gör att takttiden blir ca en minut.
– Hanteringen av skivorna är tungt och tidskrävande i dagsläget. I och med denna maskin kommer vi från momentet att sortera och hantera enskilda skivor, då maskinen gör det åt oss. Arbetsmiljön blir därför bättre jämfört med dagens metod, säger Lars Wallgren.

Utrustningen fylls på med skivor av olika sort och dimension i en ingående buffert, för att sedan sågas eller bearbetas. Förutom sågning till rätt format, bearbetas även urtag för avlopp och rördragning.

Ladda ner pressmeddelandet här