Lindbäcks genomför effektiviseringar och lägger varsel

Efter några år av kraftig tillväxt är Lindbäcks Bygg nu inne i en konsoliderings-fas för att säkerställa lönsamheten. Nu effektiviseras verksamheten genom att avsluta inhyrningen av personal i fabrikerna och genom att lägga ett varsel för 55 av Lindbäcks anställda. – Vi har en god efterfrågan men måste göra dessa åtgärder för att säkerställa lönsamheten i Bygg, säger Wilhelm Risberg, vice VD Lindbäcks Bygg.

Orderingången för Lindbäcks är god och vi har en bra beläggning i våra fabriker, det finns en hög efterfrågan av våra industriellt producerade flerbostadshus i trä. Men företaget måste stärka sitt fokus på lönsamhet och därför effektiviseras verksamheten genom att avsluta inhyrningen av 40–50 personer i fabrikerna. Inför 2020 måste produktionen dessutom anpassas efter rådande marknadsläge vilket innebär att vi lägger varsel för 55 anställda.

– Vi måste ta krafttag för att säkerställa lönsamheten och därför tar vi nästa steg för att uppnå våra produktivitetsmål. Det är aldrig roligt att lägga varsel men som det ser ut nu är det nödvändigt, säger Wilhelm Risberg.

Samtidigt förstärker Lindbäcks ledningsfunktionen genom att tillsätta Stefan Lindbäck som VD för Lindbäcks Group. Ny VD för Lindbäcks Bygg blir Magnus Edin, idag VD på SunPine AB. Läs mer i separat pressmeddelande.

Ladda ner pressmeddelandet här