Lindbäcks erbjuder Piteå Näringsfastigheter köp av industrifastigheten i Öjebyn

Lindbäcks Bygg vill sälja sin fastighet i Öjebyn och har ställt frågan om förvärv till Piteå Näringslivsfastigheter (PNF). – Vi har idag full beläggning i våra fabriker under ett år framåt men vi har också genomfört en kraftig och kostsam expansion. Därför behöver vi frigöra kapital för att kunna agera i en situation där vi dels behöver stärka vår lönsamhet dels stärka vår kassa, vilket blir än mer aktuellt på grund av Corona-pandemins följdverkningar, säger Magnus Edin, vd, Lindbäcks Bygg.

Lindbäcks Bygg har en kraftfull expansion bakom sig de senaste åren, från 2016 till 2019 har omsättningen dubblerats, tittar vi tillbaka till 2014 är omsättningen i dag tre gånger så stor. Förutom fabriken i Öjebyn är i dag den nya toppmoderna fabriken på Haraholmen i full drift.

Magnus Edin, vd, Lindbäcks Bygg:

  • Den stora expansionen har fört med sig att bolaget i dag jobbar med fler och med större bostadsprojekt. Vi har därför ett helt annat behov av tillgängligt kapital.
  • Vi arbetar också sedan en tid med att trimma och effektivisera all produktion för att stärka bolagets lönsamhet, vilket vi redan berättat.
  • Ovanpå detta har vi nu en extrem situation i vår omvärld där konsekvenserna av Corona-pandemin påverkar näringslivet i stort. Givetvis påverkas även Lindbäcks, samtidigt har vi ännu inte tvingats dra ned på verksamheten.
  • Med andra ord finns det flera skäl att stärka vår kassa genom den här försäljningen av vår fastighet i Öjebyn.

Försäljningen av fastigheten föranleds inte av några planer på att lägga ner verksamheten i Öjebyn eller av att orderböckerna står tomma.  – Vi har en god efterfrågan med signerade kontrakt som säkerställer full produktion i båda våra fabriker tolv månader framåt. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks. Affären handlar enbart om att frigöra kapital.

Piteå Näringsfastigheter ser affären som ett sätt att expandera sin affär samt stärka sitt innehav av attraktiva industrilokaler i bra läge. PNF har även andra industrilokaler i närheten av Hammarvägen i Öjebyn, vilket möjliggör synergier i form av drift och underhåll.

Tomas Lejon TF vd Piteå Näringsfastigheter:

  • Det här är en bra affär för oss. Det är en fin fastighet i ett attraktivt läge som är fullt uthyrd. Det gör att risken är låg och att vi ser en god lönsamhet i ägandet av fastigheten från dag 1.
  • Vi stärker också genom förvärvet vår totala affär med innehav av just större industrifastigheter vilket ligger i vår strategi framåt. Som vi ser det är affären en klassisk win-win där vi båda får ut det vi vill utifrån våra behov. Att vi gemensamt kan genomföra god affär för Piteå i stort, med andra ord.

Eftersom det är en stor och viktig affär för bägge parter har frågan förutom i Lindbäcks Byggs styrelse varit uppe för beslut i Piteå Näringsfastigheters och Piteå Kommunföretags styrelser. Slutligt ställningstagande kommer att ske i Piteå kommuns fullmäktige i juni. Om affären får bifall där kommer den att kunna genomföras under juli månad.

 

För mer information:

Magnus Edin                                   Tomas Lejon

Vd Lindbäcks Bygg                         tf vd Piteå Näringsfastigheter

070-320 24 69                                070-320 70 15

 

Om Lindbäcks

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom industriell produktion av flerbostadshus i trä. Med modern teknik utvecklar och bygger vi sunda bostäder inomhus och monterar sedan snabbt, säkert och kostnadseffektivt direkt på plats. Vi levererar till ledande fastighetsägare och byggherrar, såväl privata som offentliga, samt bygger och utvecklar hyresrätter och bostadsrätter i egen regi. Vi är inne i en kraftig tillväxt och har idag kundprojekt i hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Familjeföretaget startade 1924 i Piteå där huvudkontor och produktion fortfarande finns. Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna och totalt är vi cirka 550 medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, engagemang och drivkraft.

Om Piteå Näringsfastigheter

Piteå Näringsfastigheter är ett helägt kommunalt bolag som har funnits sedan 1964. Idag är vi 14 anställda och vår uppgift är framförallt att stödja näringslivet och sysselsättningen i Piteå kommun. Vi äger och förvaltar 185 000 kvadratmeter fördelat på 40 fastigheter för uthyrning till i stort sett alla verksamheter. Bland våra hyresgäster hittar du många olika typer av företag – så nästan oavsett vad Ditt företag erbjuder så har vi lokalen för dig. Hos oss får du inte bara en lokal – du får också ett stöd utöver det vanliga. Vi vill hjälpa dig att växa och har det till och med inskrivet i vår affärsidé att titta bortom trygga vinstmarginaler och ta större risker än våra konkurrenter, om det hjälper ditt företag. Därför kan vi hjälpa dig även om du har lite udda önskemål. Vi satsar på långsiktighet för att ge trygghet. För din framgång är vår framgång.

Fakta Lindbäcks Industrifastighet

Adress                                              Hammarvägen 21, Öjebyn

Fabrik och huvudkontor               totalt ca 31 500 kvm, varav ca 2 200 kvm kontorsyta

Byggår                                             1979

Upprustning/tillbyggnad             Löpande under åren, den senaste genomfördes 2017

 

 

Ladda ner pressmeddelandet här