Lindbäcks bygger åt Uppsalahem

Lindbäcks har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem och kommer att bygga 99 hyreslägenheter i Bäcklösa. Avtalet är tecknat genom avrop av ramavtalet med Sveriges kommuner och regioner (SKR). – Vi startar ett projekt i tider som är osäkra för många företag, det är jag stolt över. För att hjälpa unga in på bostadsmarknaden kommer hälften att hyras ut som ungdomslägenheter och vi planerar också att ansöka om det återinförda statliga investeringsstödet. Detta möjliggör relativt lägre hyresnivåer, säger Niosha Baghaei, nyproduktionschef Uppsalahem.

Lindbäcks har i tätt samarbete med beställaren och ES/A Arkitekter utformat projektet i Bäcklösa med två huskroppar som har en tydlig koppling till träbyggnadsteknik. – Det känns jättekul att få lyfta fram trä som det bärande materialet i projektet; både i stomme och gestaltning. Med några ganska enkla grepp och omsorg i utvalda detaljer har vi skapat ett uttryck som känns både bearbetat och spännande. Ett fint projekt som samtidigt är kostnadseffektivt och hållbart över tid, berättar Sara Eskilsson, arkitekt/designingenjör ES/A Arkitekter.

Planerad markstart är i april 2020 och de boende kan flytta in till sommaren 2021. Lindbäcks har i detta projekt även tagit hand och program- och bygglovsprojektering. – Det har varit en väldigt givande resa tillsammans med Uppsalahem och ES/A Arkitekter där vi har ett nära samarbete i projektteamet med det gemensamma målet i fokus. Även om vi suttit på separata stolar rent affärsmässigt har det känts som att arbeta med sina ordinarie kollegor. Då blir också resultatet väldigt bra, säger Fredrik Egger, affärsutvecklare Lindbäcks Boende.

Husen kommer uppföras i Bäcklösa, i södra Uppsala, som en del i en större detaljplan där det för tillfället både finns inflyttade bostäder och bostäder i full produktion.

Ladda ner pressmeddelandet här