Lindbäcks bygger hållbart bostadsprojekt åt Kfast

Lindbäcks har tecknat ett avtal med Kfast, Eskilstunas kommunfastigheter. Avtalet innefattar 86 hyresrätter i tre trähus med bergvärme och solceller. –  Skogstorp är ett fint och hållbart bostadsprojekt. Kfast har byggande i trä som förstahandsalternativ och vi är glada över att ha fått förtroendet som byggentreprenör av trähus, säger Hanna Ivansson, affärsområdeschef på Lindbäcks.

Valet av Lindbäcks som byggentreprenör och hus i trä kommer, tillsammans med installation av bergvärme och solceller, att leda till att bostadsprojektet i Skogstorp kommer ner till en lägre klimatpåverkan i byggprocessen och en låg energianvändning för framtida drift.

– Det som också bidrar till ett hållbart bostadsprojekt är att husen kommer att ha fasader i trä. Våra uträkningar visar att Skogstorps klimatpåverkan är 179 kg CO2/m² BTA jämför med 318 CO2/m² BTA som är medianvärdet för flerbostadshusprojekt i Sverige, berättar Hanna.

Byggstart planeras i augusti.

Lindbäcks byggsystem med industriellt producerade hus i trä minskar klimatpåverkan med upp till 50 % jämfört med traditionellt byggda flerbostadshus. Inräknat kolsänkan kan vi idag erbjuda våra kunder klimatneutrala byggprojekt.