Lindbäcks bygger 100 lägenheter i Kiruna

Lindbäcks Bygg har fått uppdraget att bygga ett äldreboende med 100 lägenheter i Kiruna. Storordern som är värd 160 miljoner kronor undertecknades igår mellan Kirunabostäder och Lindbäcks Bygg. Med byggstart våren 2014 kommer Lindbäcks Bygg att bygga 100 lägenheter för äldre på uppdrag av det kommunala bolaget Kirunabostäder.
– Nu startar projekteringen och bygglovet kommer senare i höst. Inflyttning beräknas till december 2015, säger Wilhelm Risberg, vice vd och marknadschef på Lindbäcks.

Möjlighet att flytta när gruvan breder ut sig
Projektet, som kallas Termiten 1, föregicks av en tävling där Kiruna kommun ställde villkoret att hela det kommande äldreboendet ska vara möjligt att flytta eftersom det byggs i ett område som kan beröras av utvidgningen av gruvbrytningen. För Lindbäcks Bygg är detta ett optimalt projekt då företaget tillverkar sina hus i form av moduler i fabriken i Piteå som sedan monteras på plats.
– Vi har ett mycket rationellt produktionssätt som dessutom gör att byggnaderna går att flytta om det skulle behövas i framtiden. Vi har till och med tänkt utföra grundläggningen med betongbalkar för att uppnå en ännu större flyttbarhet, säger Wilhelm Risberg.

Huset ska byggas i ett plan
Det fanns ytterligare en viktig förutsättning från Kirunabostäder och det var att äldreboendet ska byggas i ett plan.
– Att bygga ett så stort äldreboende i ett plan ställer stora krav på att få till en trivsam planlösning. Det har vi lyckats med, säger Wilhelm Risberg. Projektet, som är värt 160 miljoner, är stort för Lindbäcks Bygg som har en omsättning på 600 miljoner kronor. Företaget har även projektet Glaciären på gång i Lomboloområdet i Kiruna för LKAB Fastigheter med 30 lägenheter som ska stå färdiga våren 2014. – Vi är väldigt glada över att få bidra till den spännande utvecklingen som pågår i Kiruna, säger Wilhelm Risberg.

Ladda ner pressmeddelandet här