Lindbäcks Bygg etablerar ny fabrik

Lindbäcks i Piteå är Sveriges ledande aktör inom industriellt byggda flerbostadshus. Den svenska bostadsbristen har gjort att efterfrågan har ökat och då framförallt på industriellt tillverkade flerbostadshus som fortsätter att ta stora marknadsandelar. Därför etablerar nu Lindbäcks en ny produktionsenhet i Piteå med dubbelt så stor kapacitet som den nuvarande fabriken.

Inom tre år kommer den nya fabriken att stå färdig där man kommer att kunna producera cirka 2400 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder i veckan. I den nuvarande fabriken produceras 1200 kvadratmeter per vecka. Investeringskostnaden för den nya fabriken är 350 miljoner kronor och 150 personer kommer rekryteras i samband med att produktionen i den nya enheten inleds.
– Efterfrågan på industriellt byggda flerbostadshus ökar hela tiden och i takt med den har planerna på en ny fabrik vuxit fram. Med den nya fabriken kommer vi att utveckla vår tekniska plattform för att ytterligare öka flexibiliteten och möjligheten att kundanpassa våra produkter, säger Stefan Lindbäck, vd för familjeföretaget Lindbäcks Bygg.

Lindbäcks har de senaste åren expanderat med cirka 20 procent per år. I våras fick företaget sin största order hittills. För Rikshem ska Lindbäcks de närmaste fem åren bygga 2500 lägenheter, ett avtal som är värt 2,5 miljarder kronor.
– Vi kommer att bygga en helt ny produktionsanläggning där vi vidareutvecklar vår industriella byggprocess och fokuserar på logistiken. På så vis kommer vi att kunna fördubbla kapaciteten med motsvarande personalstyrka som på vår nuvarande anläggning, säger Stefan Lindbäck.

I hamnen för effektiv logistik
Fabriken kommer att byggas i Haraholmen i Piteå hamn för logistikens skull och för att transporterna ska bli så miljövänliga som möjligt.
– Oavsett var vi placerar vår nya fabrik kommer transporter att behövas. Med denna placering säkerhetsställer vi möjligheterna för alternativa transportsätt vart än i Sverige vi befinner oss, säger Stefan Lindbäck. Företaget, som fyller 90 år i år, har idag sina största marknader i Mälardalen och i Norrland.

– Valet av Piteå grundar sig i att vi vill bygga vidare på den starka företagsanda vi skapat här. Vidare är det närheten till Luleå tekniska universitet genom vårt starka band till FoU och den synergieffekt som vi förväntas nå genom två närliggande fabriker som fällt avgörandet. På detta sätt kvalitetssäkrar vi vårt erbjudande till våra kunder, avslutar Stefan Lindbäck.

Ladda ner pressmeddelandet här