Innovativt projekt ska korta Lindbäcks projekteringstider och skapa lönsamhet

Lindbäcks Bygg är en av 81 aktörer som deltar i EU-projektet Arrowhead Tools med fokus på digitalisering och automation inom industrin. Ett flexiblare system, kortare projekteringstider och minskade kostnader är tre av målen med det innovativa forskningsprojektet.

 

Arrowhead Tools är ett treårigt projekt som syftar till att skapa verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin. 21 universitet och forskningsinstitut deltar i projektet liksom 53 företag från bland annat bil-, gruv- och byggindustrin. Lindbäcks Bygg är ett av dessa 53 företag och med hjälp av Arrowhead Tools arbetar man nu med ett innovativt projekt som kan öka lönsamheten i företaget och korta projekteringstiden.
– Med Arrowhead Tools får vi möjlighet att testa digitala lösningar och utnyttja lokala resurser och kompetens som kan stötta oss i vägen framåt. Det är väldigt attraktivt, säger Lars Oscarsson, projektansvarig på Lindbäcks Bygg.

 

Arrowhead Tools har en budget om 950 miljoner kronor och finansieras av de medverkande aktörerna, EU och de länder som deltar. Jerker Delsing, professor i Cyber Physics Systems vid Luleå tekniska universitet, är koordinator för Arrowhead Tools.
– Syftet med projektet är att sänka ingenjörskostnaderna ganska rejält för att bygga automations- och digitaliseringslösningar, målbilden är 20–50 procent lägre kostnader, säger han.

 

För Lindbäcks Byggs del vill man med projektet korta projekteringstiden och minimera antalet ingenjörstimmar som läggs ner på att omforma ritningarna till konstruktion. Nu testar man ett nytt system tillsammans med dotterbolaget PodComp som tillverkar badrumsmoduler i fiberkomposit.

 

– Visionen är att ritningarna ska gå ut direkt i maskinsystemet. I dag lägger vi mycket tid på att manuellt anpassa ritningar, det försöker vi minimera i den här processen, säger Lars Oscarsson.

 

– Lindbäcks Bygg är som husbyggare redan oerhört långt framme i det här arbetet men kan bygga en mycket mer flexibel automation än vad man har i dag. Vi har tydliga exempel på var man kan kapa kostnader och överlåta manuellt arbete till maskiner så att ingenjörerna kan lägga sin tid på mer fruktbara saker, säger Jerker Delsing.

 

Lindbäcks Bygg är i processen att implementera ett nytt CAD-system och då förbättra informationsströmmarna gällande maskinkod till PodComp. Istället för att ha ett system där varje program i en kedja är beroende av ett annat tillåter Arrowhead Tools större flexibilitet där man kan byta ut delar av kedjan utan problem för resten av den. I arbetet med projektet har Lindbäcks tagit inspiration från ett annat företag som är med i projektet, Lundqvist Trävaru och deras 3D-plattform. Här kan kunden själv bygga en carport och direkt få en prisbild.

 

– Det ska gå fortare från beslut om att bygga till att faktiskt bygga. Målet är att korta framtagandet av badrumsmoduler från sju veckor till en vecka. När vi övergår från manuella till digitala kontroller minskar vi risken för problem vid projekteringen samt minskar omprojekteringskostnader. På så sätt kan vi få en bättre lönsamhet i verksamheten, säger Lars Oscarsson.

 

Ökad lönsamhet och kortare projekteringstid är inte de enda fördelarna som Arrowhead Tools medför. Genom projektet bygger Lindbäcks Bygg upp ett nätverk av kompetens och potentiella partners lokalt i Norrbotten och kan på sikt även förbättra sitt hållbarhetsarbete.

 

– En av grundpelarna i att bygga automation är att förbättra vår förmåga att utnyttja material på ett energieffektivt sätt. Automation är en av de viktigaste teknologierna när det kommer till att minska vår miljöpåverkan utan att spendera mer pengar, säger Jerker Delsing.