Historisk byggorder säkrar Lindbäcks fortsatta expansion

Byggföretaget Lindbäcks kommer att bygga 2 000 lägenheter åt Rikshem de närmaste fem åren. Ordern är värd mer än två miljarder kronor och är den största någonsin för det Piteåbaserade familjeföretaget som i år firar 90 år.
– Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att Rikshem har valt att lägga denna stora order hos oss. Vi har haft gemensamma projekt under flera år i Mälardalen och det är med ödmjukhet vi tar på oss ansvaret för denna stora byggsatsning, säger Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks Bygg.

Inledningsvis omfattar avtalet en beställning på 2 000 lägenheter men i avtalet finns en option på ytterligare 500. Husen, som är ritade av White Arkitekter, kommer att byggas i olika tillväxtorter, bland annat i Mälardalen och i Öresundsregionen. Lindbäcks räknar med att första projektet inleds redan före sommaren. Det blir framförallt hyresrätter som kommer att byggas vilket gör byggsatsningen till den största i Sverige sedan miljonprogrammen.
– Det är glädjande att Rikshem satsar så mycket på hyresrätter eftersom det har råder bostadsbrist på många håll i Sverige. Vi har väntat på att någon byggherre ska ta steget och då det känns det extra roligt att vi får medverka, säger Stefan Lindbäck.

Fjärde generationen
För expansiva Lindbäcks betyder storordern en viktig stabilitet för företaget.
– Den kommer att uppta 40 procent av vår produktion och ge oss en långsiktighet och möjlighet att ytterligare effektivisera och utveckla vår industriella byggprocess. Det gör att vi kan jobba klokt vilket också säkerställer våra andra kunders projekt, säger Stefan Lindbäck.

I nuläget är det inte aktuellt med några nyanställningar och inte heller någon nyinvestering i fabriken i Öjeby utanför Piteå. Den historiska ordern sammanfaller med företagets 90-årsjubileum. Lindbäcks historia började 1924 med en enkel byasåg i den lilla byn Kallfors, sydväst om Piteå. Idag har företaget en modern och högteknologisk produktion av flerfamiljshus och producerar för både privata som kommunala byggherrar. Från den 18 000 kvadratmeter stora fabriken levereras varje vecka 1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder helt i trä.
– Vi är otroligt stolta över vår 90-åriga historia. Vi var det första byggbolaget i Sverige som började bygga flerfamiljshus i trä på ett industriellt sätt för 20 år sedan. På så sätt kan man säga att vi är pionjärer. Idag är vi ledande inom det segmentet, säger Stefan Lindbäck, vd och fjärde generationen i familjeföretaget.

Kunderna finns över hela Sverige idag med en koncentration kring Mälardalen och Norrland. Lindbäcks lever i stark medvind och expanderar med cirka 20 procent per år. Företaget, som har cirka 200 anställda, hade i fjol en omsättning på drygt 600 Mkr. Kunderna uppskattar det konkurrensmässiga priset och den höga kvaliteten i kombination med möjligheten att tillsammans utveckla produkten.
– Som familjeägd koncern i fjärde generationen är vi en stabil och trygg samarbetspartner som prioriterar långsiktiga kundrelationer och samverkan för att tillmötesgå kundens och marknadens krav och önskemål, säger Stefan Lindbäck.

Ladda ner pressmeddelandet här