Good Solutions utvecklar Lindbäcks digitala plattform

Lindbäcks bjöd in leverantörer för att lämna in förslag som kunde förkorta tiden som operatörer och produktionsledning använder för att leta information eller material innan arbetet kan påbörjas. Det visade sig att det var Good Solutions lösning RS Assembly som bäst uppfyllde Lindbäcks nuvarande och framtida krav. – RS Assembly kommer att införas och driftsättas under slutet av året och början av nästa år och kommer att vara vår digitala plattform för båda fabrikerna kopplat till produktionsplanering, rapportering och uppföljning, säger projektledaren Jarkko Erikshammar.

För en operatör finns det en tidskritisk linje, fokus måste hela tiden finnas för att säkerställa kvalitet och säkerhet samtidigt som operatören måste vara förberedd på att det kan finnas saker i omvärlden som påverkar arbetet.

– Rätt mängd information blir alltmer ett problem där många av oss känner igen sig i vardagen med telefoner som svämmas över med notiser som vi inte behöver just då. För en operatör är det väldigt avgörande att informationen eller materialet finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd. Operatören kan inte använda sin tid till att leta rätt ritningar eller material, de ska taktas fram i den sekvens vi planerat för dagen, säger Jarkko Erikshammar.

Lindbäcks har omformat problemet till en utmaning kallat 10S. Det ska ta maximalt 10 sekunder för en operatör att ta del av material eller information för nästa operation. Med den höga produktionskapaciteten på Harholmen där behovet är att tillverka en vägg var sjunde minut är det inget alternativ att fortsätta på det traditionella sättet med pappersritningar, instruktioner eller att produktion beställer material via radio.

Vi bjöd därför in ledande aktörer att lämna ett förslag på digitalisering av informationsflödet i ett taktat sekvensstyrt flöde. Good Solutions lösning RS Assembly motsvarade bäst Lindbäcks funktionella och icke-funktionella kravspecifikation kring händelsestyrd rapportering, automatisering av informationshantering, maskinintegration och visualisering. Good Solutions har varit engagerade och bollat idéer med oss på Lindbäcks vilket gjort att vi utvecklat kravspecifikationen till att möta även framtida utmaningar, säger Jarkko Erikshammar.

Lösningen

RS Assembly integreras mot Lindbäcks affärssystem för att få ut den sekvensplan vi har lagt för volymer och den materialnedbrytning som görs för att kunna avropa rätt material. När en produkt; komponent, element eller volym, taktas fram så har redan materialet körts fram under föregående takt via logistik. Operatören tar del av arbetsinstruktion och ritning på skärm placerat i närheten av arbetsstationen som hämtas automatiskt baserat på produkten avskalat på onödig information, eller påkallar hjälp vid behov. Allt detta inom 10 sekunder. För automatiserade arbetsstationer sker detta i direkt kommunikation mellan RS Assembly och maskinen utan mänsklig inblandning. Ett viktigt inslag är också att vem som helst i flödet ska stoppa produktionen genom att påkalla Andon-stopp vid kvalitetsavvikelse eller arbetsmiljöproblem. På det sättet lyfter vi fram avvikelser och kan förbättra oss varje dag. Produktionsledningen kan samtidigt se var stopp finns och omfördela resurser för arbete eller problemlösning utan väntetider, då informationen finns i realtid digitalt på tavlor, på skärm eller mobil.

SLUTSATS

Lindbäcks kravställning på 10 sekunder gjorde att vi utmanande nuvarande arbetssätt. Genom att använda digitalisera informationshanteringen så kunde vi lösa ett problem som bara för några år sedan hade varit nästintill oöverstigligt. Lindbäcks vill påverka leverantörerna att utveckla sina produkter för framtiden. Det viktiga är att förmedla problembilden och affärsmöjligheten som finns om problemet löses.

Ladda ner pressmeddelandet här