Första volymen är producerad i Lindbäcks nya fabrik

Denna vecka lastas de första volymerna som producerats i Lindbäcks nya fabriksanläggning på Haraholmen i Piteå.

– Vi har haft intensiva uppstartsveckor med mycket tester och intrimning av våra nya maskiner. Därför känns det skönt att vi nu är igång på allvar, även om det kommer att ta tid innan allt är i full drift, säger Henrik Hauptmann, fabrikschef.  

Fabriken, som invigdes i december, är ca 40 000 kvm stor och helt försörjd av en takmonterad solcellsanläggning och fjärrvärme. Nu är alla maskiner på plats och leverantörerna har, tillsammans med Lindbäcks personal, haft fullt upp under årets första månad. – Personalen som ska jobba här på Haraholmen har nu successivt flyttat över från fabriken i Öjebyn där vi under ett års tid kört skift för att bland annat lära upp alla nyanställda. Från och med vecka 13 kommer vi att ha all personal på plats och vara tillbaka till dagtid i bägge fabrikerna, berättar Henrik.

Ledarskapet har varit en viktig del i satsningen på den nya produktions-anläggningen. Alla lagledare har under hösten genomgått en utbildning i Lindbäcks ledarskapsprogram One Way. – Lagledarna har fått större förståelse för helheten, deras roller är tydligare och dessutom märker vi att motivationen ökat. Ledarskapet är väldigt viktigt för ett fungerande flöde så det känns riktigt bra, säger Henrik.

Ladda ner pressmeddelandet här