Forsell maskin levererar linje för takspackling

Lindbäcks utökar sin produktion med investering av en helt ny anläggning på Haraholmen i Piteå. Målsättningen är att anläggningen ska bli Europas modernaste för produktion av flerbostadshus. Tidigare har vi berättat att det blir Rejlers som levererar den nya montagelinjen och nu är det klart att det blir ett annat företag från norr, Forsell Maskin från Skellefteå, som fått uppdraget att leverera den nya linjen för spackling av innertaken. Ett avtal som omfattar 8,5 miljoner kronor.  – Det är roligt att få vara med från början och få förtroendet att ta fram och leverera till ett sådant uppmärksammat och stort projekt som Lindbäcks nya produktionsanläggning, säger Jörgen Forsell, VD Forsell Maskin.

Jörgen Forsell har tillsammans med Lindbäcks tagit fram en egen unik lösning för hur tackspacklingsflödet ska fungera. Upphandlingen gäller flödet från att ett innertak är färdigtillverkat till att det ligger ett färdigmålat innertak på bostadsvolymen.

-Vi spacklar taken före montering av tre anledningar. Bättre säkerhet, kvalitet och leverans där säkerhet kommer först. Målaren slipper nu stå och jobba med händerna ovanför axlarna genom att vrida taken till stående position, berättar Ola Magnusson, projektledare för nya produktionsanläggningen.

Höj och sänkbara arbetsställningar gör att målaren kommer åt att spackla och måla hela taket utan att behöva kliva upp på bockar eller sträcka sig. Kvaliteten är också förbättrad genom ett specialverktyg, en spacklebox, vilket ger Lindbäcks ett bättre underlag för målningen. Både under spackling och vid målning belyses taket med ett släpljus för att se att alla ojämnheter och märken tagits bort.

– Vi tillsätter ingen värme under torkningen, torkningen får istället ta sin tid vilket gör att resultatet blir bättre. Vi kan montera i monteringsflödet och får bättre leveranssäkerhet. Genom att göra ytbehandlingen och torkningen innan flödet av bostadsvolymer kan vi montera i volymen istället för att vänta på att den ska torka, berättar Ola Magnusson.

Förflyttningen av taken ska ske så enkelt och automatiserat som möjligt och all förflyttning sker utan att man ska behöva ta i den behandlade ytan. Linjen hämtar automatiskt rätt tak till målaren och där förflyttning sker stängs hela området för att minska risker för personskador.

-Vi har arbetat fram flera olika alternativ på flödet. Vi valde till slut alternativet som gav bäst materialflöde till arbetsstationerna. Intill arbetsställningarna kommer ett blandarrum att finnas för blandning av spackel och material tas till arbetsställningarna via den intilliggande truckgången. Arbetsgruppen på Lindbäcks har analyserat hur vi arbetar idag och testat att spackla och torka på olika sätt i befintlig fabrik i Öjebyn inför upphandlingen. Nu ser fram emot att gå in i nästa fas med Forsell Maskin och börja projektera och bygga denna linje för takspackling tillsammans, berättar Ola.

FAKTA avtal Forsell Maskin

Takspacklingsflödet tar upp en yta på ca 600 m2. Flödet består av sex arbetsställningar, två torkar, två robotar, en transportvagn, ett lyftok, returbana och lastbärare. För mer information se animation. De första fem stationerna i animationen ingår inte i upphandlingen.

FAKTA Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus

Budget: 480 mkr

Yta: ca 40 000 kvm inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm

Kapacitet: 1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år

Arbetstillfällen: 150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Från och med årsskiftet har vi rekryterat ca 103 personer varav ca 24 % kvinnor (mål 50 % kvinnor).

Hållbarhet: Hela fabriken försörjs med fjärrvärme från grannen SunPine AB och solenergi på fabrikstaket. Dessutom planeras det för frakt via fartyg.

Invigning: 19 dec 2017

I drift: januari 2018

Ladda ner pressmeddelandet här