Försäljningen av bostadsrätter tar fart i Stockholm

Efter några år med en osäker marknad där försäljningen av framförallt bostadsrätter gått från toppnoteringar till att nästan helt stanna upp ser vi nu på Lindbäcks en positiv uppåtgående trend med ökad försäljning och ett ökat intresse från bostadsutvecklare/byggherrar.

   – Försäljningen av våra bostadsrätter i egen regi i Vega, Haninge har gått över förväntan bra. Vi har uppnått säljmålet och produktionen är uppstartad med planerad inflyttning om redan ett år. Förutom att marknaden generellt känns mer positiv till nyproduktion tror vi att vi hittat ett koncept där vi når en målgrupp som vill bo bra och hållbart till en rimlig kostnad. Det stärker oss i vår övertygelse att det finns en efterfrågan av prisvärda och hållbara lägenheter med rätt läge även om det inte är mitt i stadskärnan, säger Markus Holmlund, VD Lindbäcks Boende.

Lindbäcks bostadsrätter i egen regi i kvarteret Skogsstjärnan i Vega, som omfattar totalt 117 lägenheter, ligger nära ett naturområde och bara några hundra meter från den nya pendeltågstationen. Tillsammans med den stora variationen av yteffektiva lägenheter och de rimliga prisnivåerna kan vi konstatera att det finns ett nyvaknat intresse från kunderna.

– Efter en mer avvaktande marknad under 2018, gjorde vi en nylansering av projektet efter årsskiftet och märkte direkt att det fanns ett stort intresse för våra bostadsrätter, vi fick många besökare vid våra visningar. En trend som hållit i sig hela våren och sommaren, säger Markus Holmlund.

Lindbäcks bygger i stor utsträckning till andra byggherrar och i samband med att marknadsläget blev kärvare var det många som pausade sina projekt och projekterade

om lägenheterna för att möta marknadens nya krav. De viktiga förändringarna har varit att optimera produkten till mer kostnads- och yteffektiva lösningar.

– Vår huvudmarknad är Stockholm/Mälardalen och här har vi upplevt en större osäkerhet de senaste åren än i övriga landet bland byggherrar och bostadsutvecklare. Men glädjande nog ser vi att byggherrarnas omtag lett till att intresset för nyproduktion är tillbaka bland kunderna, säger Markus Holmlund.

Ladda ner pressmeddelandet här