Byggstart av nya fabriken

Denna vecka påbörjar PEAB schakt och grundläggning för stommen till Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå. – Efter lång tid av planering och förberedelse känns det bra att vi nu konkret får sätta spaden i marken och börja bygga fabriken, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg.

Efter grundläggning följer montage av stålstomme, ytterväggar och tak och fram emot hösten påbörjas installationer och kontorsbyggnad.

Fakta om Lindbäcks produktionsanläggning:

Investeringskostnad: ca 480 mkr

Yta: ca 42 500 m2, inkl. produktion, lager, kontor, restaurang, m.m.

Kapacitet: 1600 lgh/år, vilket tillsammans med produktionen i befintlig fabrik i Öjebyn innebär en produktionskapacitet på 2400 lgh/år

Energiförsörjning: solpaneler och fjärrvärme

Antal arbetstillfällen: 150st i fabriken men dessutom tillkommer byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Idag har Lindbäcks ca 250 anställda.

Byggstart: april 2016

Invigning: 19 december 2017

Produktionsstart: januari 2018

Ladda ner pressmeddelandet här