Byggstart av 110 lägenheter på kvarteret Tallen i Piteå

Nu påbörjar Lindbäcks det inledande markarbetet för byggstart av kvarteret Tallen. Kvarteret kommer att bestå av tre huskroppar som tillsammans bildar en innergård med ytor och gröna rum som hyresgästernas gemensamma mötesplats.

– Vi vet att det finns ett stort behov av bostäder och därför känns det bra att vi nu kommer igång med bygget av Tallen, säger Hans Lindbäcks, VD Lindbäcks fastigheter.

Preliminärt i oktober 2018 kommer de första hyresgästerna att kunna flytta in i Tallen, Piteås nya kvarter med miljöcertifierade fastigheter.

– Vi vill bygga långsiktigt hållbart och väljer därför att certifiera fastigheterna enligt Miljöbyggnad vilket innebär att vi följer de riktlinjer och rekommendationer som anges för energianvändning, ljud och ventilation bland annat, säger Hans Lindbäck.

Lägenheterna i Tallen är väl avvägda med ytsmart planlösning för att hålla hyran rimlig i förhållande till antal rum. Husen varierar i höjd från tre till tio våningar med en grön och trivsam innergård som förbinds med en gångbro mellan huskropparna. Under huset finns ett garage.

– Innan vi bestämde utformningen av kvarteret gick vi ut och frågade personer i vår bostadskö vilka önskemål och prioriteringar de hade. Deras svar har haft stor betydelse för våra beslut, säger Hans Lindbäck.

Kvarteret har inhägnats med staket och från och med den 1 mars och hela byggtiden fram till sommaren 2019 kommer en del av Västergatan, delen mellan Sundsgatan och Storgatan, samt korsningen Prästgårdsgatan/Västergatan att vara avstängd för trafik. Markarbetet kommer att pågå under 2017 och kommer inledningsvis att innebära en del buller och oljud. Därefter påbörjas montering av husvolymer.

Området Västermalm ska bli en ny kompletterande stadsdel som förstorar centrum och som blir ett attraktivt område för bostäder och verksamheter och som samtidigt skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling.

– Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till år 2020 växa till 43 000 invånare och till år 2030 ska vi vara 46 000 invånare i Piteå. Det ställer krav på kommunen att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Efterfrågan på lägenheter centralt är högt och det känns jättebra att Lindbäcks byggnationer på Tallen nu drar igång, säger Piteå kommuns projektledare Jessica Nilsson.

Ladda ner pressmeddelandet här