Lindbäcks erbjuder klimatdeklaration redan idag

Vi vet redan att industriellt träbyggande kan reducera klimatavtrycket med cirka 50 procent jämfört med traditionellt byggda flerbostadshus.                 – Trä är det enda förnybara byggmaterialet, konstaterar Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Den norrländska skogen är råvaran när Lindbäcks bygger flerfamiljshus. En innovativ lösning som tar byggbranschen in i en hållbarare framtid. Annica Lindbäck, fjärde generationen Lindbäck, delägare och hållbarhetsansvarig inom Lindbäcks:

– Trä binder naturligt kol genom att fotosyntesen tar upp koldioxid från luften när trädet växer. Väljer man att använda träet till långlivade produkter som till exempel byggnader, blir byggnaderna naturliga kolsänkor. Livslängden på en träbyggnad och ett träd är ungefär densamma – 80 år. Eftersom det växer upp nya träd där de en gång fälldes, fortsätter skogen att ta upp koldioxid och växa –  i ett evigt kretslopp.

Tack vare träråvaran kan Lindbäcks alltså redan i dag leverera en unikt hållbar produkt.

– Det är en häftig insikt att vi därför kan erbjuda hus där klimatpåverkan från de stora byggdelarna under byggprocessen närmar sig noll om man tar hänsyn till kolsänkan. Du kan bygga klimatsmartare redan i dag om du väljer Lindbäcks.

Lindbäcks erbjuder redan nu beräkningar på hur deras hus påverkar koldioxidutsläpp och klimatet:

– Vi välkomnar lagkravet om klimatdeklarationer, vår bransch behöver ta ett större ansvar och visa på en ökad transparens i hållbarhetsfrågorna. Vi klarar i dag stränga krav på låg klimatpåverkan, det vet vi redan. Vi erbjuder därför proaktivt klimatkalkyler till våra projekt redan idag eftersom det inte finns någon anledning att invänta ett lagkrav.

– Våra trähus har inte bara klimatmässiga fördelar ur hållbarhetssynpunkt. Trä är ett naturmaterial som inte innehåller tillsatser eller giftiga ämnen. Att trähus är lätta gör

markararbeten mindre krävande och transporter enklare. Ljudet i trähus är mjukare jämfört med andra byggmaterial och det är även skillnad i ljudnivå under byggtiden

– något som uppskattas av byggplatsens omgivning, konstaterar Annica Lindbäck.

Ladda ner pressmeddelandet här