Lindbäcks tecknar fyraårigt avtal med SKL

Lindbäcks är en av två byggföretag som tecknar ramavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Avtalet löper på fyra år med möjlighet till två års förlängning och är en del av en större bostadsupphandling. Det omfattar flerbostadshus fyra till åtta våningar.

– Glädjande nyheter som kommer bra i tid med tanke på vår nya produktionsanläggning som ska vara igång från årsskiftet 17/18, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks bygg.

Avtalet kommer att kunna användas av kommunerna redan från i vår då avtalet väntas träda i kraft 1 april.

– Det finns en hög efterfrågan bland kommunerna på fler bostäder och vi är övertygade om att avtalet kommer att generera många projekt i landet. Förtroendet från SKL bekräftar också vår styrka att producera industriellt nyckelfärdiga bostäder som är arkitektoniskt attraktiva med hög hållbarhet och kvalitet till rimliga kostnader, säger Stefan Lindbäck.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem så det finns goda möjligheter att göra kundanpassade lösningar. – Vi bygger nyckelfärdiga bostadshus med standardiserade byggsystem men vi jobbar alltid nära våra kunder och anpassar enligt deras önskemål, därför känns det väldigt bra att avtalet ger den möjligheten, säger Stefan Lindbäck.

Det vinnande bidraget till upphandlingen har lämnats in i samarbete med Arkitekter Engstrand och Speek AB.Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning och omfattar flerbostadshus fyra till åtta våningar. Avtalet är den andra delen av en stor bostadsupphandling som genomförts av SKL och SKL Kommentus, www.skl.se.

 

Ladda ner pressmeddelandet här