Fördel

100 fördelar med Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus!

#100

Den norrländska själen har, och kommer alltid att fortsätta, genomsyra Lindbäcks. Oavsett hur mycket vi växer och oavsett hur moderna produktions- anläggningar vi bygger kommer vi att måna om ett levande Norrland – vårt hemma.

#99

Vi håller vår ställning som Sveriges ledande företag inom industriellt producerade flerbostadshus.

#98
#97
#96

”Den nya fabriken blir ett flaggskepp som visar att vi är en spelare att räkna med!”

– Linda Rosén, vice vd Lindbäcks bygg

#95

Vi hoppas att den nya fabriken kommer att borga för fler långvariga och lojala relationer till anställda, kunder och kollegor i branschen.

#94

Det har tillkommit många nya tjänster i samband med den nya fabriken, bland annat fastighets- och automationstekniker och en säkerhetschef.

#93

Det är PiteEnergi som har byggt vår solcellsanläggning – de har en stark lokal förankring och ligger i framkant när det gäller ökad hållbarhet och utveckling av förnybara energikällor.

#92

”Vi är stolta över att ha skapat så stabila processer att vi, med hjälp av ytterligare en fabrik, kan fortsätta att öka vår kapacitet.”

– Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg

#91

Fabriken försörjs av spillvärme från vår granne Sunpine.

#90

Grattis Skellefteå till Northvolts etablering som innebär många nya arbetstillfällen till regionen. Tack vare vår nya fabrik har vi kapacitet att vara en av de som är med och bygger de 1 000 bostäder som planeras i samband med etableringen.

#89

”Den största fördelen med den nya fabriken är att den bidrar till ökad hållbarhet i samhället eftersom vi kan erbjuda ännu fler klimatsmarta byggnader i trä.”

– Jessika Lampa, Projektassistent

#88

I den nya fabriken bjuder vi in till stora konferenser och spännande föreläsningar om hur vi ska utveckla branschen vi verkar i och morgondagens bostäder.

#87

”Att bygga industriellt är ett effektivt sätt att minska bostadsbristen och vår nya fabrik ger oss möjlighet att skapa fler bostäder till Sverige. För att vi kan, vill och vågar.”

– Lill-Young Storrönning, projektutvecklare

Tack vare den nya fabriken har vi möjlighet att medverka i fler markanvisningstävlingar likt den vi vann i Rosendal tillsammans med Ettelva Arkitekter – som även blir vårt första projekt i egen regi i Uppsala.

#86
#85

“Fabriken på Haraholmen tar det industriella byggandet till en ny nivå. Här säkerställer vi leverans till rätt kvalitet och kostnad.”

– Henrik Hauptmann, fabrikschef Haraholmen

#84

Bygget av den nya fabriken går som planerat och det första huset levereras från Haraholmen till Stockholm redan i början av 2018.

#83

”En stor fördel för mig som plattsättare är att de nya arbetssätten blir mer ergonomiska i den nya fabriken, vi får till exempel färre tunga lyft.”

– Josefin Lindgren, plattsättare

#82

Vi har snart 100 års erfarenhet och med den nya fabriken kan vi se fram emot att utvecklas i minst 100 år till.

#81

Byggprocessen och arbetsmetoderna har utvecklas till sin spets. Den här fabriken är skräddarsydd helt utifrån våra behov och många av lösningarna har vi uppfunnit själva.

#80

”Det är väldigt roligt att få vara med i en så omfattande expansion som den nya fabriken innebär, alla berörs och mycket förändras, och det är väl det bästa, att hela organisationen utvecklas.”

– Marie Lindgren, kommunikationsansvarig

#79

Vi utvecklar vårt nära samarbete med Luleå tekniska universitet för att främja utvecklingen av industriellt byggande i trä.

#78

Vi ger våra kunder en ökad säkerhet i pris, produkt och leveranstider genom att nu vara en ännu starkare samarbetspartner.

#77

”Den största fördelen är att allt blir mer automatiserat på golvet, vilket gör jobbet mer lättarbetat. Det är en extra viktig aspekt nu när man börjar komma upp i åldern.”

– Agneta Boman, industrisnickare

#76

Vi investerar i helt nya maskiner och verktyg som ökar kvaliteten och säkerheten för våra anställda i arbetsvardagen.

#75

Framför fabrikens entré finns en slags trädgård – en konstnärlig gestaltning inspirerad av närliggande områden i Bondöfjärdens naturreservat. Ett landskap format av istidsälven och en påtaglig landhöjning, som ständigt skapar nytt land i Piteå skärgård. I anslutning till gestaltningen – utanför restaurangdelen – ingår även ett trädäck anpassat till strandlinjernas mjuka formspråk.

– Sture Berglund, konstnär

Vi bygger fler kvarter med aktiva mötesplatser som uppmuntrar de som bor i våra fastigheter att umgås.

#74
#73

Resultatet av förnyelsearbetet med den nya fabriken har möjliggjort en flexiblare produktion där vi kan producera olika slags projekt samtidigt.

#72

”Den största fördelen är att vi får nya maskiner som bland annat kommer att lyfta skivor, borra hål och skruva ihop väggarna. Men bara att allt är helt nytt och fräscht känns som en stor fördel!”

– Sara Ögren, industrisnickare mellanvägg

#71

Det är inte bara fabriken som är moderniserad, alla funktioner inom hela Lindbäcks har utvecklats och stärkts för att klara ökade utmaningar.

#70

Arbetsmiljöingenjör, digitaliseringschef och chefsarkitekt är tre av de många nya tjänsterna som har tillkommit i samband med den nya fabriken.

#69

”I den nya fabriken tar vi med oss vår erfarenhet från Öjebyn och får möjlighet att optimera såväl maskiner som processer och flöden från start. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen!”

– Maria Bergvall, projektledare

#68

Tack vare den nya fabriken kan vi tillfredsställa den stora efterfrågan av nya bostäder.

#67

Vi månar om vårt Norrland och under bygget av den nya fabriken har vi samarbetat med en mängd olika lokala entreprenörer.

#66

Fabrikens montagelinje går i ett enda flöde istället för att stationerna ligger på olika platser i lokalen. Det ställer högre krav på vårt produktionssystem. Vi fokuserar på att fånga upp avvikelser och förbättringar i tidiga skeden för att säkerställa en god kvalitet till kunden, en medveten strategi från början.

#65

”Med den nya fabriken kan vi möta den starkt ökande efterfrågan – en positiv utmaning! Fördelen vi pratar mest om på inköpsavdelningen är att de större volymerna gör oss till en attraktivare kund, vilket vi ser fram emot otroligt mycket.”

– Magnus Olofsson, entreprenader

#64

Vi tror att det skapas bättre förutsättningar för nya idéer och smartare utveckling när människor med olika ursprung, kulturer och kunskaper möts. Mångfald är därför ett viktigt ledord vid rekrytering.

#63

Hela produktionslinjen för innerväggar är helautomatiserad med robotar eftersom det är den stationen med högst takt. Automationen avlastar och säkrar våra medarbetares arbetsmiljö.

#62

”För mig som jobbar med logistik är den största fördelen att vi kan köra ut material med tåg istället för med truck. Att vi minskar truck-körningar i fabriken ökar både leveranssäkerheten och säkerheten för anställda på plats. Det är även ett jättebra exempel på hur Lindbäcks arbetar innovativt.”

– Therese Björkhed, logistikutvecklare

#61

Våra medarbetares säkerhet är av högsta prioritet i fabriken. Alla tillbud och olyckor noteras i en avvikelserapportering, som ledningen och lagledarna går igenom varje morgon vilket hjälper oss att lära av de fel som görs.

#60

Tack vare den nya produktionsanläggningen har vi möjlighet att utveckla nya affärsmodeller som gör det möjligt för fler att ha råd att köpa en egen bostad.

#59
Vår industriella byggmetod innebär att vi spenderar kort tid på byggarbetsplatser, vilket leder till färre störningar för grannar och omkringliggande områden.
#58

”Det är en stor fördel att ha två lika, men ändå olika, anläggningar eftersom vi kan utbyta kunskap mellan dem och lära av varandra.”

– Linda Rosén, vice vd Lindbäcks bygg

#57

I fabriken jobbar alla anställda i lag. De börjar alltid dagen med ett planeringsmöte som kallas “daglig styrning”, precis som i många bilfabriker – och en gång i veckan hålls ett förbättringsmöte.

#56

”Jag ser fram emot att utmana de stora konkurrenterna i branschen. Det ska bli spännande att se hur reaktionerna blir när vi tredubblar produktionen och blir både bättre och snabbare!”

– Fredric Lund, lagledare på golvstation

Vi fortsätter att bygga hus med trästomme – från de norrländska skogarna, till kommande generationer.

#55
#54

Den nya produktionsanläggningen för historien vidare och ligger som grund för kommande generationer Lindbäckare.

#53

Även om mycket är automatiserat i den nya fabriken kommer det att vara mellan 100-150 personer som arbetar där dagligen.

#52
#51

”Den nya fabriken är utformad för att bygga möjligheter. Det är alltså bara framtidens arkitekter som vet hur husen kommer se ut. Det gillar jag!”

– Henric Munde, chefsarkitekt

Bilindustrin har varit en stor förebild vid planeringen av flöde och effektivitet i vår nya fabrik.

#50
#49

Vi är alltid öppna och transparenta – du som besökare får se precis vad som händer i fabriken under ditt besök.

#48

Med den nya fabriken utökar vi våra möjligheter att exportera vårt kunnande nationellt men också internationellt genom bland annat Technology transfer.

#47

Vår nya produktionsanläggning blir helt självförsörjande på solenergi och fjärrvärme.

#46

Alla våra medarbetare är delaktiga i ett kontinuerligt förbättringsarbete. År 2016 färdigställdes 260 förbättringsprojekt – något vi satsar ännu mer på i
den nya fabriken.

#45

”Vi har lagt mycket tid på planeringen av fabriken för att den ska bli en superfabrik. Det gäller allt från hur vi kan minska belastningen på medarbetarna, jobba smartare och spara både tid och material. Allt som vi på Lindbäcks kan om industriellt trähusbyggande har kommit till nytta.”

– Ola Magnusson, leancoach

#44

Satsningen på vår nya fabrik har möjliggjort en utveckling av vår innovativa produktionsprocess – för en mer hållbar framtid.

#43

Medarbetare på alla stationer har fått lämna förslag på hur de vill att deras nya station i fabriken ska se ut för att fungera optimalt – idéer som har testats i praktiken och nu är redo att lanseras.

#42

I den nya fabriken kan vi fortsätta bygga fler bostäder i en sund och torr inomhusmiljö.

#41

Redan idag har vi väldigt många besök, med den nya fabriken kan det bli fler organiserade besök, så kallade Technical visits.

#40

Fabriken kommer förhoppningsvis att bidra till stolthet på hemmaplan och gynna den goda pite-andan.

#39

”Vi tror att det bästa för våra medarbetare är att jobba dagtid och tack vare den nya fabrikens höga kapacitet kommer vi att klara oss länge utan att behöva jobba skift.”

– Markus Holmlund, affärschef

#38

På Haraholmen har vi valt ett aktivitetsbaserat kontor vilket gör att vi ligger i framkant när det gäller arbetsmiljö i byggbranschen.

#37

Vi tar ett steg närmare vår vision om att bli kundens förstahandsval för att bygga, bo och leva.

#36

I den nya produktionsanläggningen utvecklar och anpassar vi våra produkter ytterligare med våra kunder i fokus.

#35

I fabriken har medarbetarna tillgång till en restaurang, ett gym och en SPA-avdelning.

#34

”Efterfrågan har verkligen ökat de senaste åren och vi har till slut fått tacka nej till beställare för att orderstocken är för lång. Med den nya fabriken kommer vi inte att behöva tacka nej längre – vi kan tacka ja istället!”

– Anton Forsell, lagledare för rörmokare i Öjebyn

#33

I den nya fabriken får besökarna en unik inblick i våra olika byggprojekt genom en VR-upplevelse.

#32

Vi har inspirerats och fått stor kunskap om LEAN Production och industriell tillverkning genom våra studiebesök inom bilindustrin.

#31

”Jag tycker att den nya arbetsmiljön är en av de största fördelarna. Damm- och bullernivåerna kommer att minska – precis som många tunga lyft för medarbetarna.”

– Ruben Grönlund, vice lagledare på väggtvåan.

Från den nya fabriken kommer bostäder i byggmaterial som är hållbara ur ett livscykelperspektiv.

#30
#29

I den nya fabrikens hall of fame presenteras alla våra medarbetare som med bild och yrkestitel.

#28

Vi klassificerar alla våra egna projekt med lägst Miljöbyggnad silver – en svensk miljöcertifiering gjord för att kunna jämföra byggnaders miljöpåverkan.

#27

Vi bygger fler bostäder med varierade upplåtelseformer för att matcha olika ekonomiska förutsättningar.

#26
#25

Vi utvecklar vårt arbete med grundläggande värderingar kring mångfald och jämställdhet, respekt och tillit.

#24

Den nya fabriken är placerad på Haraholmen och är en del av flera stora satsningar på industriområdet.

#23

Den nya fabriken tillåter oss att skapa många fler hållbara hem i gröna miljöer.

#22

Vår produktionsanläggning är lika stor som sju fotbollsplaner och kommer att klara en produktionskapacitet på 1 600 lägenheter per år.

#21

Vi utvecklar nya koncept liknande våra Komplettor – de ytsmarta och välplanerade lägenheterna.

#20

Vi har rekryterat, och fortsätter att rekrytera, ett stort antal nya medarbetare med målsättningen att uppnå hälften kvinnliga anställda.

#19

Vi använder oss av ett tåg för materialtransport i vår nya fabrik vilket minskar truckkörningen och gör vårt arbete säkrare och effektivare.

Vi fortsätter verka för ett levande Norrland och sätter Piteå på kartan.

#18
#17

Vi skapar fler trivsamma miljöer där de boende känner sig trygga.

#16

Vi erbjuder våra anställda och gäster en trevlig och god lunch i den helt nya och fina restaurangen Plankan.

#15

Vi kör alla våra lastbilar med det fossilfria bränslet HVO.

#14

”Jag tycker att det är roligt att utmana det traditionella byggandet med ett rationellt system – och att få andra att öppna ögonen för att bygga i trä.”

– LILL-YOUNG STORRÖNNING, PROJEKTUTVECKLARE

#13

Vi skapar kvarter och bostäder med utarbetade koncept med variation och omsorg i varje detalj.

#12

Vi erbjuder våra anställda en arbetsmiljö med säkerhet som högsta prioritet.

#11

Vi fortsätter vårt engagemang i regionens utveckling genom fler partnerskap och sponsringsinsatser.

#10

Vi utökar vårt samarbete med några av Sveriges främsta arkitektkontor för att skapa hem där människor trivs och vill bo länge.

Vi skapar fler än 200 nya arbetstillfällen i Norrbotten – allt från ingenjörer och produktionsledare till industrisnickare och konstruktörer.

#9

Vi etablerar oss på Västkusten och bygger hållbara hem i trä åt göteborgare.

#8
#7

Vi stärker vårt lagbygge genom att rekrytera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter.

#6

Vi installerar en ny, delvis automatiserad, logistiklösning för hantering av volymer i den nya fabriken. Det gynnar säkerheten och är smart ur ett hållbarhetsperspektiv.

#5

Som student ska du kunna bo bra under studietiden – och med vår nya fabrik kommer vi att producera fler studentlägenheter.

#4

Vi bygger fler kvarter och stadsdelar där de boende erbjuds klimatsmarta alternativ i sitt vardagsliv.

#3

Våra anställda, kunder och gäster får ett kreativt och lärande besök i Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus.

#2

Vi bygger fler hållbara hem i trä i Västerbotten.

#1

Vi tredubblar produktionen av våra flerbostadshus i trä.