För oss är forskning och ett innovativt förhållningssätt centralt

Framåt är den enda vägen. För att nå dit lägger vi ner tid och resurser för att kunna upprätthålla vår goda kvalitet och våra säkra leveranser till våra kunder. Vi satsar varje år ca tre procent av vår omsättning till forskning.

Sedan en lång tid tillbaka har vi på Lindbäcks satsat tre procent av vår omsättning på forskning och innovation. År 2014 blev det drygt 20 miljoner kronor.

För oss är det viktigt att vi motsvarar högt ställda krav inom samtliga våra verksamhetsområden och med hjälp av forskning kan vi vidareutveckla våra metoder och arbetssätt. Luleå tekniska universitet är vår naturliga samarbetspartner inom detta område. Tillsammans har båda parter tagit en Sverigeledande position, något vi är mycket stolta över.