Sopsortering

Vi har källsortering i våra fastigheter.

Vi har behållare för:

  • Komposterbart avfall (kompostpåsar fås av er områdesansvarige. På Laboratorievägen finns dessa i Teknikrummet)
  • Brännbart avfall
  • Restavfall
  • Glas
  • Papper
  • Wellpapp
  • Metall
  • Riskavfall (ej Laboratorievägen)

 

Behållarna står placerade i sophusen som ligger i anslutning till bostadsområdet.

På Campus finns behållarna mellan E-huset och parkeringen.

Övrigt avfall sorteras och lämnas i närmaste återvinningsstation.

Det är av största vikt att alla sköter sorteringen rätt.